Broderskapet Unity

unity.png
 

Med slagordet “Quality through Unity” jobber Broderskapets medlemmer alltid målrettet for å levere kvalitet innenfor våre tre visjoner; samhold, karriere og veldedighet. Det sterke båndet mellom dagens og tidligere medlemmer sikrer deg en fantastisk vennekrets og et profesjonelt nettverk, som du vil ha med deg livet ut. Hvis du har noen spørsmål, kommer vi til å stå på stand på graskurset! Ellers er det bare å slå av en prat hvis du ser oss i bodegaen eller rundt om på Campus. Er du interessert i å bli med i NMBUs mest nyskapende forening?

Web: www.broderskapetunity.no

Mail: styret@broderskapetunity.no