Budeieforeninga 

bud.png
 

Budeieforeninga - å nytte og nyte ressurser!

Å nytte ressurser er ei budeies viktigste egenskap i kampen for å overleve trange kår; samtidig nyte disse ressursene i form av god mat eller godt drikke. Vi i Budeieforeninga er opptatt av ressursforvaltning i både gammel og ny form. Matlaging og håndarbeid står sentralt hos oss, med spesielt fokus på råvarenes opprinnelse. Vi er opptatt av å kombinere sosialt med det faglige, og vil gjerne ha flere med samme ideologi, med på laget!

Kontakt oss på e-post: budeieforeninga@gmail.com