Collegium Alfa

alfa.png
 

Collegium Alfa er en faglig og sosial forening bestående av ressurssterke jenter ved NMBU. Vårt felles mål er å sammen takle og avansere på utfordringer, både på et personlig og profesjonelt plan. Som en del av dette har vi blant annet kursing, fagdager og nye personlige mål hvert halvår, for å hele tiden utvikle oss. Som medlem blir du del av et nettverk av jenter som alle bidrar med ulik kompetanse – vi ønsker å ha medlemmer fra flest mulige studieretninger som kan bidra til økt tverrfaglighet innad. Sist, men ikke minst; du får en venninnegjeng som backer deg, ler både av og med deg, og som tar deg med på alt det fantastiske som foreningslivet her på Campus har å by på. Har du lyst til å få maksimalt ut av studietiden din, så er Collegium Alfa noe for deg!

Web: Collegiumalfa.com

Epost: collgeium.alfa@gmail.com