Den X-Clusive Stiftelse PB

pb.png
 

AAAAHHHH!!!

Gratulerer med Dagen PB- Mend!!!

Pskaal psamtlige!

Den X-Clusive Stiftelse PB har psom Hovedphormaal aa pspre Glans psamt X-Clusivitet paa Agrarmetropolen. PSKAAL! Psiden det har kommet ind et nytt Kull med Pstudenter aph den maskuline Art, opphordrer Den X-Clusive Stiftelse PB at de Mend psom phoeler pseg Mend nok, tar kontakt hvis dere er interessert i aa wite mer! PSKAAL!

Med X-Clusiv Hilsen

Det Hoeïwerdige Styre

Nettside: www.x-clusiv.org

Mail: brevdue.pb@gmail.com