ekstraordinær.jpg

På Generalforsamlingen 19.11.2018 ble det ikke valgt nestleder etter §3.9.4 i vedtektene og det må avholdes ekstraordinær Generalforsamling ved Studentsamfunnet i Ås. Det er kun en sak til ekstraordinær Generalforsamling og dette er valg av nestleder. Sakspapirene er som følger:

 

Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling

Mandag 26. November 2018 kl 17.00 i Johannes

 

Sak 1: Godkjenning av saksliste og møteinnkallelse

Saksliste publiseres en uke i forkant av GF

 

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen kan godkjenne saksliste og møteinnkallelse

 

Sak 2: Godkjenning av møteledelse

Forslag til ordstyrere: Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen

 

Forslag til vedtak:

Anne Snarteland og Fredrik Forsberg Ellingsen velges som møteledere.

 

Sak 3: Oppnevning av tellekorps og referent

Forslag til tellekorps: Torbjørn Haugland Wistrøm, Peter Hovda og Jonas Kjosbakken

Forslag til referent: Oda Bjørnness

 

Forslag til vedtak:

Følgende velges:

Tellekorps: Torbjørn Haugland Wistrøm, Peter Hovda og Jonas Kjosbakken

Referent: Oda Bjørnness

 

Sak 4: Velge to representanter til å signere protokoll sammen med møteledere

Representanter kommer i møtet.

 

Forslag til vedtak:

Xx og xx signerer protokollen sammen med møteledere.

 

Sak 5: Valg av nestleder

Valgnemnda legger fram forslag til kandidater i møtet.

 

Forslag til vedtak

Xx er valgt til nestleder