Foreningen hunkatten

 

Foreningen Hunkatten er den eneste Xklusive samt Qlturelle Foreningen for Kvinder her paa Agrarmetropolen. Foreningens viktigste Formaal er at eksistere. Enhver Hunkatt sprer Glans samt Glæde, og inspirerer Thorvald og Tora i sitt daglige Strev. Foreningen Hunkattens Aar fylles med tradisjonsrike og Qlturelle Arrangementer som blant andet Akekonk, Revy, Seiltur samt VaffAff. Foreningen Hunkatten bestaar af maksimalt 20 Hunkatter, der alle tildeles ulike Verv, samt Pusekatter. En sjelden Gang viser Foreningens ubestridte Leder FFD Storsind, samt aabner for Opptag i Foreningen Hunkatten. Det maa søges om Opptag, samt Søgeren maa oppfylle visse Opptagsvilkaar.

Nettside: www.foreningenunkatten.org

Mail: hunkattene@nmbu.no