Ta kontakt med valgnemnda for spørsmål angående valg og kandidatur til generalforsamlingen. Disse kan nås på valgnemnda@samfunnetiaas.no. Frist for innsending av kandidatur slik at dette publiseres i forkant av GF er lørdag 10. november. Absolutt siste frist er 15. november. Da vil kandidatur vil blir publisert dagen før GF. 

Følgende personer sitter i valgnemnda: Peter Hovda, Adrian Skistad, Torbjørn Wistrøm og Jonas Kjosbakken.