Ta kontakt med valgnemnda for spørsmål angående valg og kandidatur til generalforsamlingen. Disse kan nås på valgnemnda@samfunnetiaas.no. Frist for innsending av kandidatur er 21. oktober.