Hvorfor skal man jobbe som frivillig?

Jeg vil anbefale alle å ha et frivillig verv på Studentsamfunnet i løpet av studietiden, det vil man ikke angre på! Som frivillig for Studentsamfunnet får man utløp for sitt engasjement samtidig som man bidrar til det fantastiske studiemiljøet som finnes på NMBU. Frivillig arbeid gir oss studenter uvurderlig erfaring, nettverk og kunnskap vi ikke får gjennom skolebenken. Viktigst av alt, gjennom å engasjere seg får man masse morro med utrolig mange andre flinke studenter! - Ane Magnussen, leder av Studentsamfunnet 18/19

"Landbrukshøiskolens faglige utdannelse er ikke i og for seg nok til at skape dyktige ledere. Det paahviler de studenternes egen institution at ta sig av alle de sider ved studenternes utvikling som ikke kan behandles fra lærebok og karakter.” - Elevforeningens opprop til næringslivet i 1919

Hva vil det si å være KS for Samfunnet?

KS er forkortelse for komitesjef.

Som komitesjef er du en del av et større nettverk av mellomledere på Samfunnet. Hver KS-stilling ligger under en av samfunnets styremedlemmer, som også fungerer som din blokksjef. De fleste komitesjefer har komitemedlemmer og dermed personalansvar. Som komitesjef forventes det at du gjør det stillingen krever i henhold til instruks. Det forventes at du deltar på visse arrangementer og aktiviteter, samt bidrar til å skape et sosialt miljø mellom KSene. Det er et krav om minimum 60 timer arbeid per semester.

Hva vil det si å være NU-assistent?

Som assistent for Næringslivsutvalget vil du samarbeide tett med ditt ansvarlige styremedlem. I dette arbeidet fungerer man både som sparringspartner og som styremedlemmets høyre hånd, ved siden av de ansvarsområdene som er relevante for stillingen. I tillegg arbeider man med resten av styret for å bidra på sentrale arrangementer som Karrieredagen eller Næringslivsdagen. Det er et krav om minimum 60 timer arbeid per semester.

Hva vil det si å være KS i Tuntreet?

KSer i Tuntreet har ansvar for hver sin blokk. For øyeblikket har vi KSer som fotoansvarlig, layoutansvarlig og oversettingsansvarlig. Vi har også en korrekturansvarlig, men den stillingen er for øyeblikket ikke en KS. Våre ansvarspersoner har ansvar for at alle i sin blokk gjør det arbeidet de skal innen de gitte fristene. De er mellomledere som avlaster arbeidet til redaktørene. KSene jobber etter gitte instrukser og har personalansvar som en del av sin stilling. Det er et krav om minimum 60 timer arbeid per semester.

Hva vil det si å være komitémedlem?

Som komitemedlem jobber du under en spesifikk komite med tilhørende arbeidsoppgaver. Hva du jobber med er svært varierende. Både Samfunnet og Tuntreet har komitemedlemmer. Se spesifikasjoner for hver komite her: http://www.samfunnetiaas.no/komiteer

Som komitemedlem er det krav om at man jobber minst 30 timer i semesteret.

Alle stillingene er basert på 100% frivillighet med belønning i form av goder.
Ved tildelt stilling må man signere arbeidskontrakt.
Avtaleperioden er seks måneder med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder.