Historiebok

Historiebok om Studentsamfunnet

Da Studentsamfunnet i Ås fylte 100 år i 1964 ble det laget en historiebok som omfattet ulike aspekter ved Ås-studentenes liv fra 1864 til 1964. Boken heter «Ås-studenter gjennom 100 år», og kan leses digitalt på nasjonalbiblioteket sine hjemmesider her. I forbindelse med 150årsjubileumet lages det nå en oppfølger til den første boken.

Boken vil ta for seg viktige utviklingstrekk innen flere aspekter ved Ås-studentenes liv, og vil ikke utelukkende handle om Studentsamfunnet. Bokens hovedkapitler har følgende arbeidsnavn: Samfunnsbygningen, organisering av Studentsamfunnet, kulturell aktivitet på Studentsamfunnet, politisk aktivitet blant studentene, studentidretten på Ås, UKA i Ås, studentenes forhold til høgskolen/universitetet, lag og foreninger, og Studentdemokratiet. Engasjementet i studentmiljøet har vært i stadig utvikling, fokus har vært skiftende fra politisk engasjement til engasjement for lokalmiljøet, kvinnesakskamp, det har vært produsert en mengde teater- og revyoppsetninger og alt dette blir nå nedskrevet og samlet på ett sted. Bokens innhold er også krydret med historier fra tidligere studenter, som garantert vil få deg til å trekke på smilebåndene.

Vinteren 2013 startet bokarbeidet, da redaktørene av boken etablerte en bokkomité bestående av rundt regnet 10 forfattere, alle studenter ved universitetet. Gjennom det neste halvannet året har det blitt lagt ned opp til flere timer med historiegranskning, nedtegning, korrekturlesning og endring. De anvendte kildene er stort sett gamle utgaver av Tuntreet, personintervjuer med tidligere studenter og ansatte ved SiÅs/NLH/UMB, protokoller og ellers det som har dukket opp i Samfunnets arkiver. I tillegg har alle lag og foreninger ved universitetet vært involvert i sin egen historienedskriving.

Ønsket med boken er at den både skal vekke gode minner blant tidligere studenter og inspirere dagens og morgendagens studenter til å engasjere seg og bli med på å skape det innholdet som vil stå i historieboken som vil gis ut om ytterligere 50 år.

Det studentene på Ås har skapt gjennom de siste 150 år har ikke bare preget selve Studentsamfunnet, men også undervisningsinstitusjonen i aller høyeste grad, og lokalsamfunnet i Ås. Boken vil derfor være interessant også for ansatte ved NMBU og lokalbefolkningen i bygda.

Resultatet av bokkomiteens arbeid vil bli et omfattende historisk verk på drøye 300 sider, i standsmessig forpakning. Boken vil lanseres på Studentsamfunnets 150års-jubileum den 6. september, og vil selges på den måten Samfunnsstyret finner hensiktsmessig.

Vi vil med dette takke alle de som har bidratt til boken, og vi håper alle ser frem til å lese det vi har skrevet!


Back to Top ↑

  • Siste    NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet    FansBack to Top ↑