IAESTE

 

image.png

Bli med i den internasjonale studentorganisasjonen IAESTE som er representert ved alle universitetene i Norge. Vi er også politisk uavhengige. Medlemskap i IAESTE er både lærerikt og sosialt, og om du ønsker får du mulighet til å ha verv lokalt i Ås, nasjonalt i Norge eller internasjonalt da det er ca. 85 medlemsland. IAESTE står for «The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience» og driver med utveksling av studenter til utenlandske bedrifter. Dette gir relevant arbeidserfaring, kulturell innsikt og spennende opplevelser over både korte og lengre perioder. Som medlem bidrar du til organisasjonens daglige drift og våre viktigste virksomheter. Vi jobber med utveksling av norske studenter, mottak av utenlandske studenter, kommunikasjon med næringslivet og mye mer. Vi søker de som er interessert i organisasjons- og ververfaring, være med på spennende og kulturelle reiser og opplevelser i inn- og utland, nettverksbygging og ikke minst fortrinnsrett på jobbene våre i utlandet. Det kreves absolutt ingen tidligere erfaring for å bli med oss!

Kontakt oss på mail eller slå av en prat når vi står på stand om du vil vite mer om sommerjobbene eller medlemskap.

Web:  www.iaeste.no/aas

Mail: aas@iaeste.no 

Facebook: www.facebook.com/iaeste.norway.aas