Studenter!

Studentsamfunnet i Ås er beskyttet av en orden. Og det har vi vært siden 1924.

Det var i 1929 at ordenen fikk sitt navn. På Ås-stedet valgte studentene bare en ytterst liten del av hestens ytterlære, og lot navnet samtidig få en klang av ugrasbiologi. Passende var det den gang, passende er det fremdeles.

Hans Hovenhet belønner personer for fremragende fortjenester av Studentsamfunnet i Ås. Videre forutsetter H.H. at alle har slike fremragende fortjenester av en slik art at en viss straff er berettiget. Straffen er med andre ord belønningen. Man kan straffes med enten galgen eller Hestehoven. Og av det siste finnes tre grader, Storkors, Kommandør og Ridder. Hestehoven er tildelt 131 personer og organisasjoner. Blant de fremste mottakere er HM Kong Olav V (1938) og HKH Kronprins Haakon (1994). Ellers finner man en rekke av Studentsamfunnets
støtter. Når det gjelder galgen som straff finnes som kjent bare en grad.

Den første promosjonen fant sted i 1938. Siden den gang har det vært avholdt hele 24 slike.

Studentsamfunnene i Oslo, Bergen og Trondheim har og sine ordener. Disse søsterinstitusjonene ble i sin tid, av daværende Stoer Mester, omtalt som ”hittil mer fremmede enn egentlig makter, måtte dette herefter bli omvendt”. Det har det nå blitt. Fremmede er de i alle fall ikke lenger.

På denne hjemmesiden til Hans Majestet vil dere studenter kunne lese om Ordenen og dens historikk. Samtidig vil dere kunne lese om Studentsamfunnet liv og virke de siste 80 år. Mottakerne av ordenen vil etter hvert som informasjon om disse hentes inn, presenteres på siden. Dette er alle personer som Hans Majestet har funnet det aktuelt å straffe. Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende.

Med andre ord, på denne hjemmesiden vil det etter hvert foreligge mengder av informasjon om Studentsamfunnet deres. Nyt derfor siden – måtte dere alle en dag straffes!

Dog ha i minne de alltid velklingende ord fra den første Stoer Mester Erling Eide, bare ”Eliten e liten”!

Med vennlig hilsen
deres leder av Studentsamfunnet i Ås
Rune Moen Nordbø

 

Hjemmesiden er et prosjekt ledet av Stormester Einride Berg. 
Har du tilknytning til Ordenen og ønsker å oppdatere din informasjon, 
ta gjerne kontakt med ham.