Jubileumsrevy

Jubileumsrevy

Studentmiljøet på Ås er sterkt preget av den kulturelle aktiviteten på Studentsamfunnet. Her er det et mangfold av lag og foreninger som setter opp revyer, show og musikaler, noen årlig, noen annen hvert år. I tillegg kommer UKArevyen, hvor skuespillertalentene blant Ås-studentene virkelig får utfoldet seg.

Vi ønsker å framheve mangfoldet tilknyttet Studentsamfunnet ved å sette opp en jubileumsrevy som består av glansnummer fra revyene til Sangkoret Lærken, Sangkoret Noe Ganske Annet, Pikekoret IVAR, Åsblæsten, Mannskoret Over Rævne, Broderskapet Unity, Feminin & Fornem, Trøndernes Fagforening, Den X-Clusive Stiftelse PB, Hankattforeningen st. 1902 og Foreningen Hunkatten.

Revyen vil bestå av sanger, sketsjer og filmer fra tidlig på 2000-tallet og frem til årets revyer. Bidraget fra de forskjellige aktørene er plukket ut for å representere hver enkelt forening og hva den står for. Skuespillerne som skal spille ut revyen vil derfor komme fra samtlige foreninger som er listet opp i avsnittet over.

Jubileumsforestillingene holdes 6. og 7. september. 6.september er forbeholdt spesielt inviterte og 7. september skal det være en gratis forestilling, for samtlige studenter, ansatte ved NMBU, lokalbefolkning og alle andre interesserte. Dersom det blir fullt på forestillingen 7.september, setter vi opp ekstraforestilling, det skal være plass til alle! Oppdatert informasjon om tidspunkt for forestillingene vil komme på disse sidene i løpet av august, så følg med.


Back to Top ↑

  • Siste    NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet    FansBack to Top ↑