efe.png
 

Er du kristen? Eller stiller spørsmål til hva kristendommen går ut på? Kom på Laget! Laget er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å gjøre Jesus trodd, elsket og etterfulgt på skoler og studiesteder i Norge. Her på Ås er Laget den ene av bare to kristne studentorganisasjoner. Derfor har vi medlemmer med bakgrunn fra flere ulike kirkesamfunn, og er en av de største studentforeningene på Ås.

Vi møtes hver torsdag kl. 19.00, i Halvors Hybel på Samfunnet. I tillegg drar vi på flere turer og arrangerer morsomme aktiviteter, både for lagsmedlemmer og for andre studenter. Hvert år velger vi oss et misjonsprosjekt, som vi samler inn penger til gjennom blant annet amerikansk auksjon, lotteri og sponsorløp.
Du er hjertelig velkommen til Laget!

Web: https://lagetnmbu.com/

Mail: laget@nmbu.no