En av hovedgrunnene til det gode studentmiljøet på Ås er det store mangfoldet av lag og foreninger.

Nye studenter vil se et stort utvalg av disse under Graskurset hver fadderuke. Her vil hvert lag/forening presentere seg og du vil få et innblikk i hvordan foreningslivet fungerer og hvordan man kan melde seg inn eller søke opptak. Ved å være med i en studentforening på Ås får man et nettverk som strekker seg på tvers av studentmassen og et fantastisk sosialt liv utenom skolebøkene.

Dette er en liten oversikt over de forskjellige foreningene.

DEN QLTURELLE TREENIGHET

Sosiale lag og foreninger

Foreninger med regional tilknytning

Kor og andre musikkforeninger

Lag og foreninger for spesielt intresserte