Back to All Events

Tuesday-refill with Ås socialist students

Hvor: Møterommet

Når: 13. mars

Husk ID!

 

NMBU Sosialistiske Studenter har skapt en ny vri på en gammel klassiker. Demokratispillet er en spennende og morsom variasjon av det klassiske monopolspillet, hvor spillerne for å oppleve et samfunn hvor velferden er ulikt fordelt og demokratiets grunnpilarer står i fare for å knekke sammen. Spillet vil sette lys på politiske dilemmaer, samt ulike etiske spørsmål vedrørende, skatt, helse, infrastruktur og velferdsordninger. «Brettets» oppbygning vil trekke inn kjente og kjære adresser fra vårt lille studentsamfunn, Inferno, Jubilo, ABC, Verket, Eplehagen og Kringla er alle med i Demokratispillets eiendommer.

 

Kort og godt vil Demokratispillet vil sette lys på rettferdighet, samspill, samfunnsforståelse og etikk ved hjelp av ramme verket til påskeferiens høydepunkt, nemlig Monopol.

 

I tillegg til spillet vil det være åpent for diskusjon og hyggelige samtaler om hvordan samfunnet skal utvikle seg videre.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 13th of March

Remember ID!

 

NMBU Socialist Students have created a twist on an old classic.

The Democracy Game is a fun and exciting variation of the classical Monopoly game, where the players get to experience a society where the welfare is uneven distributed and the pillars of democracy are at the risk of collapsing. The game will shine a light on political dilemmas, and different ethical questions regarding taxes, health, infrastructure and welfare systems. The “board” will be divided in famous and dear addresses from our little student society, Inferno, Jubilo, ABC, Verket, Eplehagen and Kringla is all different properties in the Democracy Game.

 

In short, the Democracy Game will shine a light on justice, interaction, understanding of society, and ethics, all with the help of the highlight of easter break: Monopoly.

 

In addition to the game, it will be open for discussion and friendly conversations on how society should develop.

Earlier Event: March 10
SaturdayLounge with kahoot
Later Event: March 14
Stentorbodega