Back to All Events

Studentsamfunnets generalforsamling

Hvor: Aud Max
Når: 30. oktober kl. 17:00
GRATIS

Samfunnets generalforsamling, GF, er kanskje vårens viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. På generalforsamlingen har alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås stemmerett, og alle oppfordres til å møte!

Les mer her: 
http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling/

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg på Generalforsamlingen. Dersom du har spørmål om hva de ulike vervene innebærer, møt på Samfunnets spørretime, ta direkte kontakt med de nåværende representantene eller spør valgnemnda.

Viktige frister:
Samfunnets spørretime er 17. oktober
Generalforsamlingen er 30. oktober
Frist for å sende inn sakspapirer er torsdag 19. oktober
Siste frist for å få med sak i vedlegg er 26. oktober
Alt skal sendes til valgnemnda@samfunnetiaas.no eller administrasjon@samfunnetiaas.no

Verv som er til valg: 
Samfunnsstyret:
- Nestleder
- Administrasjonssjef
- Arrangementssjef
- Konsertsjef

Næringslivsutvalget:
- Leder
- Karrieredagsansvarlig
- Økonomiansvarlig (administrasjonsansvarlig)
- Markedsføringsansvarlig

Tuntreet:
- Redaktør

Kjernestyret
- Ekstern representant

Valgnemnda
- 2 representanter

Møt opp og bruk din stemme på årets viktigste arrangement!

ENGLISH

Where: Aud Max
When: 30rd of October at 17:00
FREE

Samfunnet´s General Assembly (GF) might me the falls most important event at The Student Society in Ås. Here the big decisions will be made, positions distributed and it is YOU, Torvald and Tora, that holds the power. At the General Assembly all members of Samfunnet has the right to vote, and everyone is encouraged to participate. Read more here: http://www.samfunnetiaas.no/general-assembly

Important deadlines:
The General Assembly is held the 30th of October
Deadline to send in casework is Thursday 19th of October
Last deadline to hand in attachments is 26th of October
You can send everything to valgnemnda@samfunnetiaas.no or administrasjon@samfunnetiaas.no

Positions up for election:
Samfunnet’s board
- Vice-president
- Administration manager
- Event manager
- Concert manager

Næringslivsutvalget (business committee)
- Manager
- Career day responsible
- Treasurer (administration officer)
- Marketing manager

Tuntreet
- Editor

Core Board
- External representative

The Election Committee
- 2 representatives

Show up and use your vote on the most important event of the year!

Earlier Event: October 29
Søndagsåpent: Bålkos på frydenhaug
Later Event: November 1
Halloweenbodega