Back to All Events

Samfunnets spørretime

Ikke medlem av samfunnet enda? 
Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0CA2/

Hvor: Møterommet
Når: 5. november kl. 18:00
GRATIS

Har du lyst til å stille til verv i Samfunnsstyret? Eller kanskje du vil være redaktør i Tuntreet? Eller hva med leder eller karrieredagsansvarlig i Næringslivsutvalget? Eller kanskje du bare lurer du på hva de forskjellige organene driver med? Da må du komme på Samfunnets Spørretime på Møterommet! 

Her kan du møte avtroppende innehaver av vervene som er oppe til valg på Generalforsamlingen. Da kan du også stille spørsmål om det er noe du lurer på, eller få en større forståelse av hva som foregår på Samfunnet.

Det å ta på seg et verv på Samfunnet er en unik sjanse til å bidra til noe større, og få litt ekstra krydder til CVen din.
Så kom på Samfunnets spørretime, og still dine spørsmål!

ENGLISH

Samfunnet encourages everyone to buy ticket in LinTicket in advance!

Where: The meeting room
When: 5th of November, at 6:00 PM
FREE

Do you want to run for event manager of Samfunnsstyret (The Student Society Board). Maybe you want to be editor in Tuntreet? What about leader of Næringslivsutvalget, or maybe you simply wonder what the different organs at Samfunnet are doing? Then you should come to the Samfunnets Questions hour in the meeting room!

Or do you want to know more about what we do? Then you have to come to the General Assembly (GF) on a speed date at Caféklubben! Here you will meet the people that have been holding the positions that will be opened up at the GF. Here, you can ask questions and get a better understanding of what is happening at Samfunnet.

Being in a position at Samfunnet is a unique chance to get engaged in something bigger that yourself, and will spice up your resume.

Come to Samfunnets Question hour and ask us your questions!  

Earlier Event: September 21
Medlem + funkisfest