Back to All Events

Tirsdagspåfyll med Ås ASTUD

Hvor: Møterommet

Når: 27. februar

 

Kan vi gjenreise en sosialdemokratisk boligpolitikk?

 

Aldri før har flere unge måtte få hjelp av foreldre for å kjøpe bolig og husbanken stått svakere, samtidig står spekulantene igjen som vinnere og forskjellen mellom de innenfor og utenfor boligmarkedet øker.

 

Er det mulig å få til en boligpolitikk som hjelper flere unge inn på boligmarkedet eller er markedet umulig å styre?

 

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg vil være tilstede på møtet.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 27th of February

 

Can we rebuild a social democratic housing policy?

 

Never before has so many young people needed help from their parents to buy housing, and the house bank has not been weaker, at the same time the speculators are winners and the difference between those outside and inside of the housing market has not been bigger.

 

Is it possible to get housing policy that help more young people enter the housing market, or is the market impossible to control?

 

The parliament member Torstein Tvedt Solberg will be at the Meeting.

Earlier Event: February 24
Lørdagslounge med UBUNTU
Later Event: March 3
Lørdagslounge med karaoke