Back to All Events

Samfunnets Generalforsamling

Ønsker du stemmerett på generalforsamlingen? Bli medlem av samfunnet her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C52/

 

Hvor: Aud Max

Når: 19. mars kl. 17:00

GRATIS

 

Samfunnets generalforsamling, GF, er kanskje vårens viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. På generalforsamlingen har alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås stemmerett, og alle oppfordres til å møte!

 

Les mer her:

http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling/

 

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg på Generalforsamlingen. Dersom du har spørmål om hva de ulike vervene innebærer, møt på Samfunnets spørretime den 6. mars, ta direkte kontakt med de nåværende representantene eller spør valgnemnda.

 

For å nominere kandidater:

http://www.samfunnetiaas.no/forum

 

Viktige datoer:

Samfunnets spørretime er 6. mars.

Generalforsamlingen er 19. mars.

Frist for å sende inn sakspapirer er 7. mars.

Siste frist for å få med sak i vedlegg er 12. mars.

Alt skal sendes til valgnemnda@samfunnetiaas.no eller administrasjon@samfunnetiaas.no. Kandidatpresentasjoner sendes inn både på norsk og engelsk innen 12. mars

 

Verv som er til valg:

Samfunnsstyret:

- Leder

- Økonomisjef

- Markedsføringssjef

 

Næringslivsutvalget:

- Arrangementansvarlig

- Sponsoransvarlig

 

Tuntreet:

- Redaktør

 

Kjernestyret:

- Studentrepresentant

 

Valgnemnda

- 2 representanter

 

ENGLISH

 

Where: Aud Max

When: 30th of October at 17:00

FREE

 

Samfunnet´s General Assembly (GF) might me the springs most important event at The Student Society in Ås. Here the big decisions will be made, positions distributed and it is YOU, Torvald and Tora, that holds the power. At the General Assembly all members of Samfunnet has the right to vote, and everyone is encouraged to participate. Read more here: http://www.samfunnetiaas.no/general-assembly

 

Important deadlines:

Samfunnets Questions hour is held the 6th of March.

The General Assembly is held the 19th of March.

Deadline to send in casework is 7th of March.

Last deadline to hand in attachments is 12th of March.

You can send everything to valgnemnda@samfunnetiaas.no or administrasjon@samfunnetiaas.no by 12th of March.

 

Positions up for election:

Samfunnet’s board

- President

- Head of finance

- Marketing manager

 

Næringslivsutvalget (business committee)

- Event manager

- Sponsor manager

 

Tuntreet

- Editor

 

Core Board

- Student representative

 

The Election Committee

- 2 representatives

 

Show up and use your vote on the most important event of the year!