Back to All Events

Tirsdagspåfyll med SAIH: Høyere utdanning og kommersialisering

Hvor: Møterommet

Når: 20, mars

Husk ID!

 

Høyere utdanning: en rettighet eller en vare?

 

SAIH Ås inviterer til panelsamtale om høyere utdanning og kommersialisering.

 

Alle bør ha lik tilgang til høyere utdanning, uansett hvor de kommer fra i samfunnet. Men; i senere tid har høyere utdanning og forskning blitt mer og mer kommersialisert. Prisen for å gå på universitetet øker, i mange land er høyere utdanning kun tilbudt via private institusjoner. Forskere blir avhengig av økonomisk støtte, noe som kan påvirke deres arbeid og hva de forsker på. Hva slags konsekvenser har kommersialisering av høyere utdanning? Er høyere utdanning en rettighet eller en vare? Hvorfor er det viktig for alle å ha lik tilgang til høyere utdanning? Hva har dette å si for forskningen i akademia? I panelsamtalen vil vi diskutere hvilken rolle universitetet har og bør ha i samfunnet, konsekvensene av at høyere utdanning blir sett på som en vare, og hvorfor alle bør ha lik tilgang til høyere utdanning.

 

Arrangementet vil foregå på engelsk.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 20th of March

Remember ID!

 

Higher education: a right or a commodity?

 

SAIH Ås invites you to a panel discussion about higher education and commercialization.

 

Everyone should have the same access to higher education, no matter where they are from in society. But; in later times higher education and research have become more and more commercialized. The cost of going to university is rising, higher education is only offered through private institutions in some countries. Researchers are getting depended on financial support, which might affect their work and what they research. What are the consequences of commercializing higher education? Is higher education a right or a commodity? Why is it important that everyone have the same access to higher education? How does this affect research in academia? In the panel discussion we will discuss what role university has and should have in society, the consequences of higher education being seen as a commodity, and why everyone should have the same access to higher education.

 

The event will be in English.

Earlier Event: March 19
Samfunnets Generalforsamling
Later Event: March 21
Temafest: Påskestemning