Back to All Events

Samfunnets spørretime

Hvor: Møterommet

Når: 6. mars, kl. 18:00

 

Har du lyst til å stille til verv i Samfunnsstyret? Eller kanskje du vil være redaktør i Tuntreet? Eller kanskje du bare lurer du på hva de forskjellige organene driver med? Da må du komme på Samfunnets Spørretime!

 

Her kan du møte avtroppende innehaver av vervene som er oppe til valg på Generalforsamlingen. Da kan du også stille spørsmål om det er noe du lurer på, eller få en større forståelse av hva som foregår på Studentsamfunnet.

 

Det å ta på seg et verv på Studentsamfunnet er en unik sjanse til å bidra til noe større, og få litt ekstra krydder til CV´en din.

 

Så kom på Samfunnets spørretime, og still dine spørsmål!

 

Verv som er til valg:

Samfunnsstyret:

- Leder

- Økonomisjef

- Markedsføringssjef

 

Næringslivsutvalget:

- Arrangementansvarlig

- Sponsoransvarlig

 

Tuntreet:

- Redaktør

 

Kjernestyret:

- Studentrepresentant

 

Valgnemnda

- 2 representanter

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 6th of March, at 6 pm

 

Do you want to run for event manager of Samfunnsstyret (The Student Society Board). Maybe you want to be editor in Tuntreet? What about leader of Næringslivsutvalget, or maybe you simply wonder what the different organs at Samfunnet are doing? Then you should come to the Samfunnets Questions hour!

 

Or do you want to know more about what we do? Then you have to come to the General Assembly (GF) on a speed date at Caféklubben! Here you will meet the people that have been holding the positions that will be opened up at the GF. Here, you can ask questions and get a better understanding of what is happening at Samfunnet.

 

Being in a position at Samfunnet is a unique chance to get engaged in something bigger that yourself, and will spice up your resume.

 

Come to Samfunnets Question hour and ask us your questions!

 

Positions up for election:

Samfunnet’s board

- President

- Head of finance

- Marketing manager

 

Næringslivsutvalget (business committee)

- Event manager

- Sponsor manager

 

Tuntreet

- Editor

 

Core Board

- Student representative

 

The Election Committee

- 2 representatives

Earlier Event: March 4
Thorvald&Tora Cup
Later Event: March 7
RockeBodega