Back to All Events

Tirsdagspåfyll: Landbrukspolitikk med Ås senterstudenter

Ikke medlem av samfunnet enda? Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C52/

 

Hvor: Møterommet

Når: 10. april

Husk ID!

 

Samfunnet inviterer til foredrag med Elin Bergerud som er nestleder i Norges Bonde- og Småbrukarlag. Elin skal prate om norsk landbrukspolitikk og hvilken rolle organisasjonene og samvirkene spiller både generelt i landbrukspolitikken, og i jordbruksoppgjøret.

 

Dette foredraget vil bli holdt på norsk.

 

ENGLISH

 

Where: Meeting room

When: 10th of April

Remember ID!

 

Tuesday Refill: Agricultural Policy with Ås Senterstud:

 

Samfunnet invites you to a talk with Elin Bergerud, the deputy leader in the Norwegian Farmers and Smallholders’ Union. Elin will talk about agricultural policy and the role of the organizations both generally in agricultural policy and in the agricultural settlement.

 

The talk will be in Norwegian.

Earlier Event: April 8
Sjakkturnering
Later Event: April 11
Øl-og politikk bodega