Back to All Events

Samfunnsmøte: Sannhet til salgs

Ikke medlem av samfunnet enda?

Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C52/

 

Hvor: Rosehagen

Når: 4. april

CC: 0/0/40 + avgift

Husk ID!

 

De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace der tiden går med til å skrive søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig strengere krav til kortsiktig nytte. Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte.

 

Kom og still dine spørsmål til en erfaren forsker som nylig har utgitt ei bok om "Fake science".

 

ENGLISH

 

Where: Rosehagen

When: 4th of April

CC: 0/0/40 + fee

Remember ID!

 

Most people have heard about fake news, but recently fake science has also become an issue. Dag O. Hessen claims that the life of researcher can be compared to a rat race where time is mostly spent on writing applications for money for projects that need to fulfill stricter requirements for short-term benefits. At the same time the commercial influence on academia is rising, while politicians all around the world choose to look away from scientific insights. This threatens the core values for the modern western society: the seek for truth, enlightenment and a scientific way of thinking.

 

Come to ask your questions to an experienced scientist which recently published a book about fake science.

Later Event: April 4
BEdoga