Back to All Events

"Cracking the Norwegians code" with Mr. Bourrelle

Hvor: AudMax
Når: 13. august kl. 18:00
GRATIS
Husk ID!

13. august vil det bli et humoristisk og lærerikt foredrag i Aud Max med rakettforskeren kjent fra TV, Juilien S Bourrelle. Bourrelle har skrevet boka ”The Social Guidebook to Norway”, der målet hans har vært å hjelpe folk utenfor våre landegrenser å forstå hvordan man skal tilpasse seg Norge og nordmenn. Et annet mål med boken er å gjøre nordmenn mer klar over hvilke utfordringer internasjonale møter når de kommer til Norge.

Boken tar ikke for seg hva som er typisk norsk oppførsel, den tar for seg oppførsel som er merkelig for nordmenn. Denne boken vil hjelpe internasjonale i å tilpasse seg raskere og nordmenn vil lære hvordan deres oppførsel blir oppfattet.

Hvis du fikk med deg fjorårets show, vet du at dette vil bli en morsom kveld. Og ikke fortvil, Bourrelle har med seg en god bunke nye poenger og historier i år.

Showet vil være på engelsk. 

Selv om fadderuka er i gang er det ønske om at alkoholnivået holdes lavt slik at du og andre kan nyte showet.

ENGLISH

Where: AudMax
When: 13th of August at 6:00 PM
FREE
Remember ID!

On August 13th there will be a funny and informative presentation in Aud Max with the rocket scientist known from TV, Julien S. Bourrelle. Bourrelle has written the book “The Social Guidebook to Norway”, with the goal to help people outside Norway to get to know how to fit into the Norwegian culture. Another goal with the book is to make Norwegians realize the challenges internationals meet when they come to Norway.

The book doesn’t explain typical Norwegian behaviour, it explains how different behaviors can be strange to Norwegians. This book will help internationals to adapt to Norwegian culture quicker, and Norwegians will learn how they might be perceived.

If you came to last years show, you know that this will be a fun night. And do not worry, Bourrelle will also have a bunch of new histories and good points this year.

The show will be in English.

Even though the Buddy week is just starting, there is a wish to keep the alcohol consumption low, so you and others can enjoy the show.

Earlier Event: August 12
Utekino
Later Event: August 15
Graskurs del 1