Back to All Events

Medlemsfest: Trafikklys


// ENGLISH BELOW //

Ikke medlem av samfunnet enda?
Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D3AD7/

Samfunnet oppfordrer alle til å kjøpe billett i LinTicket på forhånd!

Hvor: Bodega
Når: Onsdag 6.november, 21.00
Gratis for medlemmer av Samfunnet!
Husk ID!

Semesterets medlemsfest er endelig her! Denne gangen er temaet trafikklys. Har du ikke vært på trafikklysfest før? Konseptet er enkelt, kle deg i den fargen som passer deg best. Rødt dersom du er opptatt, gult dersom du er usikker eller forholdet er litt komplisert, og grønt om du er singel.

ENGLISH

Not a member of Samfunnet yet?
Sign up here: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D3A5B/

Samfunnet encourages everyone to buy ticket in LinTicket in advance!

Where: The Bodega
When: Wednesday, november 6. 21.00
Free for members of Samfunnet!
Remember ID!

The members party of this semester is finally here! The theme this time is traffic light party. Have you never been to a traffic light party before? The concept is easy, dress in the colour that fits you the best. Red if you are taken, yellow if you are not sure or if the relationship is a little complicated, and green if you are single.