Back to All Events

Kultur-X-plosjon


// ENGLISH BELOW //

Ikke medlem av samfunnet enda?
Meld deg inn her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0CA2/

Samfunnet oppfordrer alle til å kjøpe billett i LinTicket på forhånd!

Hvor: Festsalen
Når: 26. april kl. 21:00
CC: 0/60/120 + avgift
Husk ID!

Kultur-X-plosjon ble for første gang arrangert i 1981, den gang som revy og rockeopera. Arrangementet kom i stand som en markering av åpningen av tilbygget hvor det i dag er peisestuer og kjøkken. Som en følge av dette fikk revyen navnet "Casa Renova". Siden har Kultur-X-plosjon vært et årlig arrangement hvor lag og foreninger har underholdt med sang, revy og annen underholdning.

Det igjen klart for dette tradisjonelle arrangementet og lag og foreninger er klare til å fylle Festsalen med underholdning!


Det vil også i år være United Aid-auksjon hvor de som har fremført donerer noe som auksjoneres bort til høystbydende i salen.

ENGLISH

Samfunnet encourages everyone to buy ticket in LinTicket in advance!

Where: Festsalen
When: 26th of April at 9:00 PM
CC: 0/60/120 + fee
Remember ID!

The Culture-X-plosion was first arranged in 1981 as a revue and rock opera. The event came as a celebration of the opening of the extension to the building, where there now is fireplace lounges and kitchen. Because of this, the revue got the name “Casa Renova”. Since then, Culture-X-plosion has been held every year where clubs and social societies have been entertaining with songs, revues and other entertainment.

This traditional event is happening again this year, and clubs and social societies are ready to fill Festsalen with entertainment!

This year, there will also be an auction for United Aid, where those who are performing donates something which will be auctioned.

Earlier Event: April 24
Øl- og lokalpolitikk
Later Event: April 28
Søndagsåpent: Plogging