Ordenspromosjon

Hans Hovenhet Hestehovens Ordenspromosjon foregår (normalt) ved urpremieren under UKA. Det finnes unntak: I 1959 ved NLHs 100 års jubileum, i 1981 ved gjenåpningen av Studentsamfunnet og i 1989 ved åpningen av idrettshallen.

Det er gjennomført i alt 24 ordenspromosjoner. Den første i 1938 og den siste i 2006.

Det er Studentsamfunnets leder som annonserer promosjonen. Herolden leder an promosjonen, fulgt av fem væpnere som representerer de første studieretninger ved daværende Norges landbrukshøgskole: Hagebruk, Jordbruk, Jordskifte, Meieri og Skogbruk.

Herolden presenterer deretter alle i det hovne Ordenskapitel i omvendt matrikulasjon og rang: Riddere, Kommandører og Storkorsbærere. Sist ankommer Ordenskollegiets aller hovneste Embetsmenn: Cantzler, Ceremonimester og Stormester.

Stormester holder beretningen om Rigets Stillstand før det gjennomføres en rettergang på scenen.