Ordensreglement ved Studentsamfunnet i Ås

Revidert 05.03.2015

§ 1 Adgang til Studentsamfunnets arrangementer

Alle arrangementer åpne for allmennheten, dersom annet ikke er oppgitt. Medlemmer av Studentsamfunnet gis fordeler, eksempelvis i form av rabatt på inngangsbillett, mot framvisning av gyldig medlemsbevis.

På arrangementer med aldersgrense plikter alle gjester å medbringe gyldig legitimasjon med navn og bilde.

§ 2 Oppførsel på Studentsamfunnets arrangementer

Stemningen på Studentsamfunnet i Ås bærer preg av å være svært god og kameratslig. Slik ønsker vi å opprettholde det. Studentsamfunnet forbeholder seg retten til å bortvise gjester som bidrar negativt til dette, ved eksempelvis

  • Å oppholde seg utenom festens avgrensede område.

  • Å påføre andre legemsfornærmelse.

  • Å ha en kranglete eller ufin oppførsel

  • At man urinerer på andre steder enn toalettet.

  • At man ikke respekterer personalet på jobbs instrukser

  • At man er overstadig beruset, derav sjangler, har talevansker eller kaster opp.

  • At man utløser brannalarmen bevisst uaktsomt uten mistanke om brann/fare.

§ 3 Tyveri/hærverk

Studentsamfunnet i Ås er fullt og helt drevet av, for og med studenter på frivillig basis. Alle eiendeler som går tapt, går på bekostning av medlemmene. Derav vil:

  • Alle tilfeller av tyveri politianmeldes.

  • Hærverk/ødeleggelse av vinduer, dører, interiør eller Samfunnets eiendom/løsøre erstattes av den som har forvoldt skaden. Grove tilfeller politianmeldes.


Tar man med seg eiendeler (yttertøy etc.) som ikke tilhører en selv fra Samfunnet, plikter man å returnere dette.

§ 4 Rusmidler

All bruk og besittelse av narkotika er forbudt ved Studentsamfunnet i Ås. Brudd på dette vil bli politianmeldt. Medbrakt alkohol på Studentsamfunnet er ikke tillatt.

§ 5 Sanksjoner ved brudd på ordensreglement

Festens personale har fullmakt til å bortvise gjester ved våre arrangement dersom vedkommende bryter overnevnte punkter og normal folkeskikk.

Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til Samfunnsstyret. Medlemmer som har brutt ordensreglementet har rett til og vil bli innkalt for å forklare seg for Samfunnsstyret i forbindelse med behandling av saken. Brudd på ordensreglementet kan føre til inndragelse av medlemskapet og/eller utestengelse fra Studentsamfunnets arrangementer. Alvorlige brudd på ordensreglementet blir politianmeldt.