Kommandør

HHH har tre grader: Storkors (St.H.H.), Kommandør (K.H.H.) og Ridder (R.H.H.).

Her er bilder av Kommandør

hestehoven_khh.jpg

Kommandør bæres på kjole eller smoking. Båndet med ordenstegnet bæres om halsen).

Dikteren Josef G. Larssen med Kommandør av Hestehoven.