Ridder

HHH har tre grader: Storkors (St.H.H.), Kommandør (K.H.H.) og Ridder (R.H.H.).

Her er bilder av Ridder

Ridderkors bæres som medalje på venstre bryst. Kjole eller smoking.

Riddere_small.jpg

Riddere i promosjonen 2006.