NMBU Liberale Studenter
Er en sideorganisasjon til Venstre og et studentlag for liberalt innstilte studenter ved NMBU. Liberale Studenter samler studenter rundt den liberale idetradisjonen i Europa for å skape mer liberale campus med toleranse for alle livsstiler, en fremtidsrettet utdanningspolitikk og bidra til et rausere, grønnere og mer sosialliberalt Norge. I tillegg er vi opptatt av å stå opp for liberale verdier i Europa og en regelbasert verdensorden. Liberale Studenter har som grunnsyn at alle mennesker er født frie, og skal ha rett til å leve ut sitt liv slik de ønsker. Vi jobber opp mot Venstre ved å bl.a. gi innspill til Venstres kommunalvalgprogram i Ås og regionalt i Viken og vi samarbeider tett med både Unge Venstre og Liberal Liste ved UiO. På NMBU møtes vi til sosiale forsamlinger, arrangerer seminarer, får besøk av gjesteforelesere og folk i fronten av norsk politikk. Vi ønsker å sette fokus på en ny retning i norsk politikk bl.a. innen miljø og klimapolitikken, ruspolitikk og dyrevelferd. Følg oss gjerne på Facebook eller les mer om oss på www.liberalestudenter.no