Pakkepriser lyd, lys og disco

Pakkepriser lyd

 

Aud.Max:

Pakke AM1: Enkelt taleanlegg for møter

Mini anlegg, enkelt miksebord, mikrofoner og kabler – 2 000 kr

Pakke AM1: Taleanlegg for møter

Mini anlegg, Midas PRO2 miksebord, mikrofoner og kabler – 5 000 kr

Pakke AM3: Enkelt lyd til mindre konserter/disco

Anlegg, Midas PRO2 miksebord, mikrofoner og kabler – 35 000 kr

Pakke AM4: Full scenerigg

Anlegg, Midas PRO2 miksebord, monitorer, risere, mikrofoner og kabler – 40 000 kr

 

 

Festsalen:

Pakke F1: Enkelt taleanlegg for møter

Mini anlegg, enkelt miksebord, mikrofoner og kabler – 2 000 kr

Pakke F2: Taleanlegg for møter

Anlegg, enkelt miksebord, mikrofoner og kabler – 10 000 kr

Pakke F3: Enkelt lyd til mindre konserter/disco

Anlegg, Midas PRO2 miksebord, mikrofoner og kabler – 25 000 kr

Pakke F4: Full scenerigg

Anlegg, Midas PRO2 miksebord, monitorer, risere, mikrofoner og kabler – 30 000 kr

Dersom leietakere ønsker noe utstyr utover disse pakkene må dette avtales med husets tekniker, og tilleggskostnader vil påløpe for alt som ikke er inkludert. Dersom man ikke ønsker alt utstyret fra en pakke, men likevel ikke praktisk sett kan gå ned på en mindre pakke vil det likevel ikke bli prisfradrag for dette. I tillegg til pakkeprisen kommer teknikerlønn, denne er kroner 350 per time per tekniker. Minst én tekniker fra Samfunnet i Ås skal være til stede under alle arrangementer hvor husets utstyr blir benyttet, såfrem ikke annet er avtalt.

Nikita Fonarev, Sjef for Lydkomiteen, Samfunnet i Ås

Tel. 47 29 17 03

Mail: Lyd@samfunnetiaas.no

 

 

Pakkepriser lys

 

Aud.Max:

Pakke AM1: Kun front og enkelt “snakke-/talelys”

Front + lysbord – 1 000 kr

Pakke AM2: Disco-/festlys

Lasere, hazer, 2-lights, fancy discolamper med speil inni, strobe – 1 500 kr

Pakke AM3: Enkelt scenelys til mindre konserter

4 stk 6-parcanlister, frontfill, hazer, to gulvkanner, lysbord   – 2 000 kr

Pakke AM4: Full scenerigg

Seks stk 6-lister, front, strober, hazer, ACL-sett, 4 stk gulvkanner, 2-lights, lysbord – 4 000 kr

 

 

Festsalen:

Pakke F1: Kun front og enkelt “snakke-/talelys”

Front + lysbord – 800 kr

Pakke F2: Disco-/festlys

Lasere, hazer, fancy discolamper med speil inni, strobe – 1 300 kr

Pakke F3: Scenelys til konserter

4 stk 6-parcanlister, frontfill, hazer, to gulvkanner, lysbord, ACL   – 1 900 kr

Pakke F4: Full scenerigg

Seks stk 6-lister, front, strober, hazer, ACL-sett, 4 stk gulvkanner, 2-lights, lysbord – 3 700 kr

Dersom leietakere ønsker noe utstyr utover disse pakkene må dette avtales med husets tekniker, og tilleggskostnader vil påløpe for alt som ikke er inkludert. Dersom man ikke ønsker alt utstyret fra en pakke, men likevel ikke praktisk sett kan gå ned på en mindre pakke vil det likevel ikke bli prisfradrag for dette. I tillegg til pakkeprisen kommer teknikerlønn, denne er kroner 350 per time per tekniker. Minst én tekniker fra Samfunnet i Ås skal være til stede under alle arrangementer hvor husets utstyr blir benyttet, såfrem ikke annet er avtalt.

 

Ajour per 20.03.2014

Axel B. Skistad, Sjef for Lyskomiteen, Samfunnet i Ås, vår 2014.

 

 

Pakkepriser Disco

Innleie miksebord – 1500 kroner + DJ 350 kr per time.

Dersom leietaker ønsker DJ ved sine arrangementer skal dette være en av Samfunnets egne DJer. Om leietaker skulle ønske å leie inn en ekstern DJ må dette på forhånd avklares med discosjef på Samfunnet. Discolys/-lyd må bestilles separat som en av lys/lydpakkene (se over).


Back to Top ↑

  • Siste    NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet    FansBack to Top ↑