Bilder fra promosjonen 2006

(fotograf Øyvind Tappel) De hovne Embetsmenn; Cantzler StHH Håvard Steinsholt og Ceremonimester StHH Hans Fredrik Mørk. 

(fotograf Øyvind Tappel) De hovne Embetsmenn; Cantzler StHH Håvard Steinsholt og Ceremonimester StHH Hans Fredrik Mørk. 

(fotograf Øyvind Tappel) Kansillist KHH Turid Stubø Johnsen

(fotograf Øyvind Tappel) Kansillist KHH Turid Stubø Johnsen

(fotograf Øyvind Tappel) Herold KHH Ivar Ekanger leder an promosjonen, fulgt av væpnerne. 

(fotograf Øyvind Tappel) Herold KHH Ivar Ekanger leder an promosjonen, fulgt av væpnerne. 

(fotograf Øyvind Tappel) Pensjonert Herold, StHH Bjørn Tveite.

(fotograf Øyvind Tappel) Pensjonert Herold, StHH Bjørn Tveite.

(fotograf Øyvind Tappel) De hovne Embetsmenn; Cantzler StHH Håvard Steinsholt, Ceremonimester StHH Hans Fredrik Mørk og Stoer Mester StHH Einride Berg.Siden er laget av Arne Hassel og er et prosjekt ledet av Stormester Einride Berg. Har du tilknytning til Ordenen og ønsker å oppdatere din informasjon, ta kontakt med sistnevnte person.

(fotograf Øyvind Tappel) De hovne Embetsmenn; Cantzler StHH Håvard Steinsholt, Ceremonimester StHH Hans Fredrik Mørk og Stoer Mester StHH Einride Berg.Siden er laget av Arne Hassel og er et prosjekt ledet av Stormester Einride Berg. Har du tilknytning til Ordenen og ønsker å oppdatere din informasjon, ta kontakt med sistnevnte person.