Rethinking Logotype Final Print.png
 
 

Hva er RETHINKING ECONOMICS?

 

Rethinking Economics er et internasjonalt nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes.

 

Det nasjonale nettverket arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning i Norge som formidler det teoretiske mangfoldet, og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Organisasjonen ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til  å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk. Rethinking Economics er også et kontaktpunkt for media og politikere som ønsker kontakt med fageksperter.

 

RETHINKING ECONOMICS på NMBU

 

Lokallaget på NMBU ble stiftet i februar i 2017 som det femte i rekken av lokallag ved norske læresteder. Lokallagstyret består av studenter fra både Handelshøyskolen, Noragric og INA.

 

På NMBU skal vi være en sosial og engasjerende arena for diskusjon og samfunnsdebatt. Vi vil bidra til at både studenter, ansatte, og andre økonomi-interesserte i tilknytning campus Ås, kan utveksle kunnskap, lærdom og ideer. Vi arrangerer diverse samfunnsmøter og foredrag, hvor vi tar sikte på å diskutere og belyse ulike sider av økonomien og økonomisk teori som et supplement til studiene ved NMBU. I tillegg ønsker vi å bidra til studentdemokratiet ved å skape diskusjon rundt pensum og læringsmetoder. Vi benytter e-post og sosiale medier til å formidle informasjon om relevante nyheter, forsking og aktiviteter som omhandler samfunnsøkonomi.

 

Interessert i samfunnsøkonomi? Vil du være med?

 

Sjekk Facebook: Rethinking Economics NMBU

Send oss en e-post: rethinking.nmbu@gmail.com