Revidering av vedtekter

Runde 4

-Endelig forslag til reviderte vedtekter presenteres som følger.

12. november 2018

Forslag (Linket)

Vedtektsspeil (Linket)

Dagens vedtekter (LINKET) 

Spørsmål angående saksframlegg, vedtekter og GF kan sendes til administrasjon@samfunnetiaas.no eller per telefon 92 40 53 90

RUNDE 3

7. november 2018

Endelig forslag til reviderte vedtekter presenteres som følger.

Siste frist for forslag til vedtektsendringer er lørdag 10.11 og siste frist for innsending av forslag til endret ordlyd av vedtektsendringer er 15. november. Disse endringene meldes til administrasjon@samfunnetiaas.no

Endelig forslag til reviderte vedtekter vil publiseres tre dager før GF jfr 2.1.2

Vedlagt ligger et vedtektsspeil. Dette er et dokument som viser kapitlene slik de er i den reviderte utgaven og hvor man kan finne de gamle vedtektene. Alle vedtekter er merket om de er meningsendring eller en redaksjonell endring. Helt til høyre i dokumentet ligger en kortfattet kommentar til alle meningsendringer.

SAKSFRAMLEGG PÅ GF

På selve GF vil det reviderte forslaget gjennomgås grundig  fra scenen og det vil bli åpnet for spørsmål. Etter dette vil vi foreslå å vedta forslaget til de reviderte vedtektene samlet. Dette stemmes over. Hvis det stemmes ja, vil vi ha avstemning for det reviderte forslaget samlet. Hvis det stemmes nei, vil vi foreslå avstemning for ett og ett kapittel. Da vil det åpnes for debatt på de forskjellige kapitlene. Det kan ikke legges fram hverken nye forslagsendringer eller endret ordlyd på selve GF, jfr 2.1.2.

Forslag til følgende saksgang er med bakgrunn i at vedtektene står ovenfor store redaksjonelle endringer være seg rekkefølge, kapittelinndelinger og ordlyder.

Spørsmål angående saksframlegg, vedtekter og GF kan sendes til administrasjon@samfunnetiaas.no eller per telefon 92 40 53 90

 

Informasjon om Revidering av vedtekter ved Studentsamfunnet i Ås

22. Oktober 2018

Studentsamfunnet i Ås har egne vedtekter som legger føringer for hvordan Studentsamfunnet skal drives. Vedtektene har fulgt Studentsamfunnet gjennom alle år og blir revidert omtrent hver generalforsamling som er en gang i semesteret. En endring i vedtektene kan kun gjøres i Generalforsamlingen.

Med ønske om at vedtektene kan være et verktøy for medlemmer av Studentsamfunnet, ønskes det vedtekter som er i tråd med dagens drift. Slik vedtektene står fram i dag er de udaterte og redaksjonelle uklare. I den anledning har Kjernestyret satt ned en revideringskomite som vil komme med et forslag til reviderte vedtekter i forkant av Generalforsamlingen. Revideringskomiteen består av Inger Johanne Sveen, Marit Strand og Iselin Been Simensen. Administrasjonssjef fra Samfunnsstyret vil fungere som sekretær i komiteen.

 I anledning revidering av vedtekter ønsker revideringskomiteen forslag til endringer  fra medlemmer av Studentsamfunnet. Vi ønsker derfor at komiteer og medlemmer av Studentsamfunnet kan komme med tilbakemeldinger på de reviderte vedtektene, slik at vi kan legge fram et mest mulig «ferdig» forslag til vedtekter på generalforsamlingen. De reviderte vedtektene vil fortsatt være opp til avstemming på vanlig måte, men vi vil ikke legge fram en og en vedtekt, men noe mer samlet.

 Tilbakemeldinger og forslag til andre vedtekter som bør tas med kan gis ved bruk av google skjema eller per mail til administrajon@samfunnetiaas.no. Når man bruker skjema, må man krysse av for hvordan type endring man vil gjøre. Dette står det mer om i skjemaet. Frist for tilbakemelding er 1. november.

 

Saksgangen blir gjort på følgende måte:

-        1. november frist for tilbakemeldinger på forslaget fra medlemmer og organer ved Studentsamfunnet.
-        5. november: møte i revideringskomite
-        6. november: forslag til reviderte vedtekter legges ut på nettsiden
-        10. november: frist for innsending av forslag til vedtekter
- 10. november er siste frist for å komme i sakspapirer i forkant av GF. Absolutt siste frist er 15. november. Til siste frist blir kanditatur
publisert dagen før GF.
-        15. november: frist for innsending av forslag til endret ordlyd av vedtektsendringer.
-        19. November: Generalforsamling: vedtektene blir behandlet.

  

Spørsmål kan stilles til Administrasjonssjef Margrethe: administrasjon@samfunnetiaas.no eller per telefon 92 40 53 90