Revy

Visste du at dersom foreningen din skal låne rom gratis på Samfunnet så må minst 75% av medlemmene være medlem av Studentsamfunnet i Ås?  Da kan din forening bruke rommet til øvinger, møter, revyer etc. Dersom dette ikke er tilfelle, må rommet leies av SiÅs.

 

Vedtak fra GF vår 2015

Samfunnsstyret vedtar “ordning for revyer ved Studentsamfunnet i Ås”. Med ”ordning for revyer ved Studentsamfunnet i Ås” forstås følgende:

 • Det avholdes maks seks revyer o.l på festkvelder pr semester.
 • En forening kun kan legge beslag på en festkveld pr år.
 • Jubileumsrevyer og lignende teller som den festkvelden man har fått tildelt, men at man kan søke samfunnsstyret om unntak fra denne regelen
 • Det stilles krav til levedyktighet før en forening får legge beslag på en festkveld. Disse kravene fastsettes av Samfunnsstyret.
 • Før hvert år skal foreninger som ønsker revy sende en skriftlig søknad, ut fra mal gitt av
 • Samfunnsstyret, som skal leveres innen 15.mars.
 • Samfunnsstyret setter opp revyåret ut fra innkomne søknader, og foreninger blir informert om revyfordelingen på romfordelingsmøte.

Med år menes i denne sammenheng skoleår; august til juni.

 


Back to Top ↑

 • Siste  NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet  FansBack to Top ↑