Ås feministiske studenter

dewa.png
 

Har du tatt brillene på? Savner du kvinnelige filosofer i ex. phil. og i matematikk? Visste du at den først kvinnelige matematikeren i Norge var dosent på Ås? At menns største frykt på tinderdate er at dama er stygg, men kvinners største frykt er å bli voldtatt?

Vi i Ås Feministiske Studenter ser at det er en skjevfordeling mellom kjønn i samfunnet vårt. En skjevfordeling som ikke bare kan løses ved at alle oppnår like rettigheter, men som krever holdningsendringer. Holdninger som dessverre holdes ved like i kulturen her på universitetet i dag. Vi mener at diskriminering og undertrykking ikke kan legitimeres på bakgrunn av tradisjon. Og ønsker derfor å tilføre studentlivet på Ås en debatt og en større bevisstgjøring rundt eksisterende kjønnsroller og stereotypier.

Vil du være med å diskutere feminisme og jobbe for likestilling på Ås? Vi er åpne for medlemmer av alle kjønn, så lenge du vil spre det glade feministiske budskapet med oss.

Mail: aasfeministiskestudenter@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/aasfeministiskestudenter