efedd.png
 

Ås Senterstudenter er et studentlag for medlemmer og sympatisører av Senterpartiet. Vi arrangerer møter, kurs, debatter, sosiale arrangementer, med mer. Vi er opptatte av å utvide horisonten, lære mer, og bryne synspunktene våre. I Senterstudentenes rekker er det alltids plass til flere, og våre arrangementer er åpne for alle interesserte. Vi samarbeider blant annet med Senterstudentlagene i Bergen, Trondheim, Oslo og Sogndal om større arrangement. Årlig har vi kurs der vi enten besøker dem, eller får dem på besøk til Ås. Interessert i å vite mer, eller bli med på noe vi arrangerer? Lik «Ås Senterstudenter» på Facebook og/eller ta kontakt!

E-post: aas.senterstud@gmail.com