PDF-versjon her (Linket)

Revidering av vedtekter

RUNDE 4

-Endelig forslag til reviderte vedtekter presenteres som følger.

12. november 2018

Forslag (Linket)

Vedtektsspeil (Linket)

Dagens vedtekter (LINKET) 

Spørsmål angående saksframlegg, vedtekter og GF kan sendes til administrasjon@samfunnetiaas.no eller per telefon 92 40 53 90