Samfunnsstyret

Styremedlemmene velges på Samfunnets generalforsamling hvert semester. Hver vår velges markedsføring og leder, mens administrasjon, konsert, økonomi, arrangement og nestleder velges hver høst.

Vi ønsker at så mange som mulig stiller ved valg, så ikke nøl med å stille dersom du føler du kan bidra. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om de ulike vervene. 

Ane Magnussen.jpg

Leder: Ane magnussen

Mail: leder@samfunnetiaas.no

Telefon: 950 04 750

samf.styret.jpg

Nestleder: Kristine Øiestad Høy

Mail: nestleder@samfunnetiaas.no

Telefon: 922 37 467

KSfotografering_MatsLangeid-1.jpg

Administrasjonssjef: Margrethe Espen

Mail: administrasjon@samfunnetiaas.no

Telefon: 924 05 390

Kontaktadresse for samfunnstjenester:
 
personal@samfunnetiaas.no

samf.styret_4.jpg

Lars Wisth Kolltveit

Mail: konsert@samfunnetiaas.no

Telefon: 977 75 838

samf.styret_1.jpg
Lars Martin Hval.jpg

Markedsføringssjef: Lars martin hval

Mail: markedsforing@samfunnetiaas.no

SoMe info: some@samfunnetiaas.no

Telefon: 476 76 889

Arrangementsjef: Runa Tunheim

Mail: arrangement@samfunnetiaas.no

Telefon: 975 16 711

samf.styret_3.jpg
Inger Marie Rostad.jpg
 

økonomisjef: Cecilie A. Nilsen                     påtroppende økonomisjef:
                                                                                  Inger Marie Rostad                  

Mail: okonomi@samfunnetiaas.no

Telefon: 948 36 720                                                   Telefon: 410 82 371


Organisasjonskart v18_01_08.jpg