Alle søknader sendes inn via skjemaet på bunnen av siden (Utenom KS-Bar og KS-Ordensvern som sendes på mail)


Design og Layout

Er du en kreativ sjel? Har du lyst til å jobbe med grafisk design? Eller er du bare veldig glad i å tegne?
Design- og layoutkomiteen søker nye komitemedlemmer. Jobben din vil gå ut på å lage design til arrangementer, plakater til konserter og diverse andre jobber innenfor grafisk design. Hvis dette høres ut som noe for deg, send søknad til markedsforingsassistent@samfunnetiaas.no innen 15. desember. 


Festsjef

Har du god kjennskap til festavviklingen på huset er dette den perfekte stillingen for deg! Som Festsjef avholder man festmøte i forkant av festkveldene, der leder man planleggingen av alle festkveldene sammen med aktuelle KSer. I tillegg vil man ha ansvar for å utarbeide risikoanalyser før alle festkveldene. Utover de faste oppgavene skal Festsjef være Nestleder sin høyre hånd, og hjelpe til med det som trengs. God kjennskap til huset og festavviklingen er en stor fordel. 

Spørsmål kan rettes til festsjef@samfunnetiaas.no


KS-Mat

Liker du å spre matglede og har lyst til å engasjere deg på samfunnet? Da er Komitesjef i matkomiteen kanskje noe for deg.
Her får du være med å utvikle nattmattilbudet på samfunnet, lede en komité og ta del i et fantastisk samhold som vi har på huset. 
Det kreves ingen forkunnskaper for å søke stillingen. Det eneste vi krever er et engasjement for komiteen og stå på vilje! 

Søknaden bør inneholde navn, alder, og hvorfor akkurat du ønsker å bli vår nye Komitesjef. 
Søknadsfristen er søndag 11.11


KS-Ordensvern

Er du interessert i å ta en større del i driften av Samfunnet, både på og utenom festkvelder?
Ordensvern er på utkikk etter en ny komitésjef til å drifte komiteen til vårsemesteret. Som komitésjef i Ordensvern vil du jobbe med både festavviklingen på festkvelder og den daglige driften i komitéen, som blant annet vil innebære å lage vaktlister, jobbe som vaktansvarlig og arrangere kurs/sosiale arrangementer for medlemmene i komiteen. Du vil jobbe tett sammen med den andre komitésjefen i tillegg til resten av komitésjefene i Bodegablokken.

Hvis du er interessert i å søke komitésjef i Ordensvern kan du sende søknad til ordensvern@samfunnetiaas.no innen 19.11.18.

Søknaden bør inneholde:
-Litt om deg selv
-Hvorfor du har lyst til å bli Komitesjef
-Relevant erfaring


Økonomi-assistent

Økonomiblokka på Samfunnet trenger ny økonomiassistent! Kan det bli deg? Som økonomiassistent på Samfunnet får du et godt innblikk i hvordan Samfunnet styres bak kulissene. Arbeidsoppgavene er varierte og du jobber mye selvstendig, samtidig som du har kontakt med mange i de ulike blokkene på huset. Som økonomiassistent vil du ha ansvar for innkjøp, fakturering og mange andre spennende oppgaver. Du vil være økonomisjefens høyre hånd, og få muligheten til å selv utvikle stillingen, blokka og Samfunnet sammen med en herlig og engasjert gjeng. Dette er en fin stilling for deg som både ønsker en relevant erfaring før arbeidslivet og å være en del av Samfunnets fantastiske frivillige ånd!

For spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med innkjop@samfunnetiaas.no!

(Søknadsfrist: 11.november)


KS i Bar-komitéen

Har du lyst til å bli komitésjef i Bar-komitéen?

For stillingen kreves det at:
- Du er student ved NMBU.
- Du er medlem av Studentsamfunnet i Ås.

- Du er ansvarsbevisst.
- Du har litt erfaring fra barjobbing på samfunnet og kjenner huset litt.
- Du må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

- Du bør ha gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å hjelpe andre. 
- Du bør ha kjennskap til driften av barene under festkvelder, både store og små.

 

Ansvarsområder:

I tillegg til å gå vanlige vakter på lik linje med de andre i komiteen, har KS i bar også følgende ansvarsområder:

- Ansvarlig for å sette opp vaktlister for hvert semester.
- Ansvarlig for at oppsatt bemanning dukker opp på jobb.
- Arrangere et møte for hele komiteen hvert semester.
- Arrangere minst et møte for BA-er hvert semester.
- Sørge for at alle i komiteen er innforstått med gjeldende instrukser og sørge for at de som     ikke er det får nødvendig opplæring.
- Lese rapporten fra BA, og lagre de på Y:, slik at de er tilgjengelig for Samfunnsstyret/Nestleder.
- Sørge for tilgang til Y: for alle BA-er
- Sørge for at skjenkebevilgningen blir overholdt blant dine medlemmer.
- Delta på KS-forum (6 stk. hvert semester).
- Delta på festmøter( 1 stk pr. måned)
- Sørge for at det finnes arbeidstøy til alle som jobber.
- Sørge for at alt bar-materiell er i orden(Glass, helletuter, shakere, barmatter, håndklær, øl-åpner, osv.)
- Sørge for at vi har alt av sprit/drikke som står på barkartet.
- Delta selv eller sørge for stand på Graskurs del 1.
- Håndtere personalkonflikter på mest mulig skånsom måte (hvis ubehag ta kontakt med nestleder eller leder i samfunnsstyret).
- Arrangere sosiale aktiviteter (minst ett hvert semester) for sine medlemmer.
- Opprettholde Facebook-gruppen.

 

En søknad skal bestå av følgende:

- Fullt navn.
- E-postadresse du kan kontaktes på.
- Telefonnummer du kan kontaktes på.
- Søknaden bør si noe om hvorfor du vil bli komitésjef i bar.
- Hvilken erfaring du har som er relevant for jobben.
- Eventuelt andre kurs som kan være nyttige i stillingen.
- Eventuelle forbedringer i driften/utvalget i dag

Du kan sende søknaden på mail til: bar@samfunnetiaas.no
Søknaden merkes: ”KS i bar-komitéen”

Frist 15.11.2018


Inngangs-komité

Samfunnet søker nå etter komitémedlemmer og ansvarlige til vår helt nyoppstartede inngangskomité. Som en del inngangskomiteen vil du sørge for at billettscanning og båndpåsetting går feilfritt på våre arrangementer. Komiteen trenger også ansvarlige som har hovedansvaret for inngangen på festkvelder. Oppstart av komiteen vil være fra 1.november og opplæring vil bli gitt samme måned. Oppgi i søknaden om du ønsker å være ansvarlig eller komitémedlem. For spørsmål kontakt inngang@samfunnetiaas.no.

Søknader behandles fortløpende.


Lyd KS

Lydkomiteen trenger en ny komitesjef, kunne dette være noe for deg? Sitter du med stor interesse og kunnskap om lyd? Har du et brennende engasjement for samfunnet, eller har du lurt litt på om du kanskje skal engasjere deg? Da er kanskje dette muligheten for deg! 

Som lydsjef er det ditt hovedansvar at lyden på alle samfunnets arrangementer er av høyeste kvalitet. For å oppnå dette ligger det både et teknisk og et personalansvar tilknyttet stillingen. Det tekniske ansvaret går ut på å innhente priser på utstyr som er nødvendig for å gjennomføre samfunnets arrangementer, samt bestilling av dette. Det kan også til tider være behov for å være i direkte kontakt med artisters teknikere for å avklare evnetulle uklarheter. Personalansvaret gjelder medlemmene i lydkomiteen, oppsett av vaktlister og å møte på jobb selv. 

Dersom du mener dette er stillingen for deg sender du en søknad til konsert@samfunnetiaas.no 

Søknadsfrist: 1.desember/snarest


Velg den stillingen du søker deg til.
Navn *
Navn