Rombookingssjef

Vi søker ny rombookingssjef

Er du et ordensmenneske som er glad i struktur og å tilrettelegge for andre?

Som rombookingssjef har du ansvar for å ta hånd om den daglige rombookingen på Samfunnet for lag og foreninger og legge inn disse i Timeedit. Det er består i å fortløpende følge med på mail for å føre inn bookinger som forespørres. I tillegg skal faste bookinger som avklares på rombookingsmøtet én gang i semesteret legges inn i planen. Som rombookingssjef samarbeider du med administrasjonssjefen og blir komitemedlem i administrasjonsblokken.

Høres dette ut som noe for deg? Send inn en søknad til administrasjon@samfunnetiaas.no innen 16.10.2017.


arrangementassistent (KS)

Som Arrangementassistent har man hovedansvaret for festkvelder og opplegget i ukedagene. Som Arrangementassistent vil man blant annet være med og arrangere alt fra øl- og politikkbodega med seriøse foredragsholdere til å arrangere morsomme temafester. Som en komitésjef i Arrangementskomiteen vil du sammen med Aktivitets KSen ha ansvar for komitémedlemmene i blokka. Man får som KS i Arrangementblokka utfordre seg selv med å ha hovedansvaret for noen av arrangementene på huset. Komitésjefer jobber minimum 60 timer, men når man jobber med det som er artig går tiden fort.

Send mail til Arrangement@samfunnetiaas.no innen 23. Oktober. 


Personalsjef

Vi søker to nye personalsjefer

Samfunnet i Ås søker etter to nye flinke personalsjefer! Det er personalsjefene som står for innkallingen av og kommunikasjonen med samfunnstjenestene våre. Arbeidsoppgavene fordeles mellom tre personalsjefer og består i kalle inn samfunnstjenester og kommunisere alt av informasjon med dem frem til arrangementet de skal arbeide på. Dette innebærer også å registrere alt av bytter og generell kommunikasjon med medlemmene av samfunnet. Hver personalsjef har sine respektive ansvarsuker i løpet av semesteret. Personalsjefene er komitesjefer i administrasjonssjefen sin blokk.


Søknad sendes til administrasjon@samfunnetiaas.no innen 16. oktober 2017.


Artistkomiteen

Som medlem i artistkomiteen jobber du på kvelder med konserter. Komitemedlemmer på jobb har ansvar for alt som har å gjøre med artistens opphold på samfunnet. Det vil si alt fra å skaffe det som står på artistens rider, klargjøre backstage og fungere som et bindeledd mellom artisten og andre som er på jobb på Samfunnet. Er du utadvent, glad i å jobbe med mennesker og tør å ta i et tak så er artistkomiteen noe for deg! 

 

Har du spørsmål eller ønsker å søke? 

Ta kontakt på mail: artist@samfunnetiaas.no