Studentlaget for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ved NMBU

rf.png
 

NMBU har en sterk miljøprofil og studentlaget til NU og NNV jobber for å støtte opp under og følge opp miljøarbeidet på universitetet, og samtidig spre bevissthet rundt miljøspørsmål blant universitetets studenter. Gjennom året arrangerer vi blant annet seminarer, debatter, juleverksted og hyttetur, samtidig som vi får muligheten til å delta på lokale og nasjonale seminarer om miljøtemaer vi jobber med eller brenner for. Alle med et miljøengasjement, stort eller lite, er velkomne til å bli med i vårt studentlag! Hos oss er mulighetene mange for den som ønsker en grønnere og bedre verden!

Kontakt oss på: naturvern@nmbu.no