Trøndernes fagforening

Trøndernes-Fagforening.png
 
 

Trøndernes fagforening e et sosialt samlepunkt for trøndera som e sendt i utlendighet her neppå Ås. Vi kjempe hardt forden trønderske tradisjon, humor å mentalitet. Foreninga samles te tre hovedsamlinga i året, men har å my anna treff der vi dyrke den trønderske kulturen å kjempe for å gjennomfør foreninga sine hovedmål. Herre omfatte både trøndersk mat å drikke, sang å fysisk utfoldels.

Studenta me god trøndersk kvalitet kan bli medlemma. Det bør dokumenteres me attest fra leinsmann, jordmor å prest om at søker’n e påtenkt, gjort å født i Trøndelag.

Mail: trondernesfagforening1903@gmail.com Web:www.karsken.no