GF – Valg

Hva er GF?

Hvert semester arrangerer Studentsamfunnet i Ås generalforsamling for sine medlemmer, bedre kjent som GF.

Under GF har medlemmene av studentsamfunnets mulighet til å stille til valg, bli informert om driften av samfunnet samt kontrollere og påvirke driften. Generalforsamlingen er åpen for alle, men kun medlemmene av samfunnet har stemmerett ved valg.

Semesterets GF arrangeres i AudMax 16. mars kl 17:00, og du må ha gyldig medlemsbevis for å få stemmerett.

Jeg vil stille til valg på GF. Hva gjør jeg? 

Først og fremst, det å stille til valg på GF kan virke skummelt og en føler gjerne en ikke har god nok innsikt i samfunnet til å stille. Dette er en farlig tanke å tenke og det er helt sikkert at alle som sitter eller har sittet i verv har tenkt den samme tanken. Du vil lære masse underveis og ingen er ferdig utlært når de stiller til valg!

Det anbefales å sende inn en kandidatpresentasjon på forhånd. Dette vil styrke ditt kandidatur og hvis du vil ha inspirasjon til hvordan det kan gjøres finnes gamle presentasjoner i gamle GF papirer på samfunnets nettsider. Presentasjonene må sendes administrasjon@samfunnetiaas.no innen torsdag 5.mars.

Når det er din tur på talestolen på generalforsamlingen vil du få inntil tre minutter til å presentere deg. Forbered en kort apell, her er det kun fantasien som setter grenser. Det er ved flere verv også vanlig med støttetaler. Finn en venn som kan tenke seg å snakke om hvorfor nettopp du skal bli valgt, og ta han med!

Jeg lurer på hva de ulike vervene innebefatter, hva gjør jeg?

Det vil den 24. februar bli arrangert en speed-date der du har mulighet til å snakke med de som allerede sitter i vervet. Bruk muligheten, eller ta kontakt med den enkelte i forkant av GF. Dette er hyggelige mennesker, og de vil gjerne snakke med deg!

Til sist. Det å stille til verv kan virke skummelt i forkant, men er utrolig lærerikt, spennende og morsomt i etterkant og gir viktige erfaringer for resten av livet! I tillegg er det moro å bidra til å føre det gode studentmiljøet ved NMBU videre.


Back to Top ↑

  • Siste    NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet    FansBack to Top ↑