Vedtekter etter GF vår 2019:


vedtekter etter GF høst 2018


vedtekter etter GF vår 2018

vedtekter etter GF høst 2017