vedtekter etter GF høst 2018vedtekter etter GF vår 2018

vedtekter etter GF høst 2017