VERVBESKRIVELSER

 

Har du lyst til å bli en del av den fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er, og ønsker du å bli en av dem som
styrer det hele? Nå har du muligheten. Gi gass, kjør valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig
det ærefulle oppdraget det er å styre verdens beste studentsamfunn! Still til verv på Samfunnets Generalforsamling!  

Under følger beskrivelser av samtlige verv som er på valg under Samfunnets Generalforsamling i løpet av et år.
For å se hvilke verv som velges når, vennligst se
forumet.

SAMFUNNSSTYRET

LEDER, SAMFUNNSSTYRET
Som leder for har du ansvar for den daglige styringen av Samfunnsstyret. Leder er organisasjonens ansikt utad, og representerer Studentsamfunnets interesser i samarbeidet på campus med SiÅs, NMBU og Studenttingets Arbeidsutvalg. Leder er også styremedlem i Kjernestyret, Studentsamfunnets øverste organ, som har ansvar for finans og strategi for alle Studentsamfunnets organer. Leder sørger til enhver tid for å ha overblikk og drive styrets arbeid fremover. Hvor mye lederen ønsker å ta tak i, er i stor grad opp til det enkelte Samfunnsstyret og den enkelte leder. Det viktigste lederen gjør er å ta tak der det kreves, evner et stort personalansvar og er en god kommunikator. Å lede samfunnsstyret krever arbeidsinnsats, men bidrar med lærerike og givende dager. Har du en leder i magen? Ta gjerne kontakt med undertegnede for en prat.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten leder@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


NESTLEDER, SAMFUNNSSTYRET
Nestleder fungerer som en administrativ leder for den daglige driften på Samfunnet. Arbeidsoppgavene går ut
på å planlegge driften med resten av Samfunnsstyret og sørge for at det er personell og utstyr tilgjengelig for å
utføre dette. Dette gjøres ved at man er ansvarlig for Bodegakonsernet, Ordensvern og Bar har det de trenger
for å få utført sine oppgaver. I tillegg til dette er Nestleder kontaktperson opp mot politi, brannvesen og røde
kors, og sitter som representant fra Samfunnet i oppussings-/drift og vedlikeholds utvalget og i Toppmøte.
Nestleder er også leders stedfortreder.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten nestleder@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ADMINISTRASJONSSJEF, SAMFUNNSSTYRET
Administrasjonssjef er hele Samfunnsstyrets mor/far. Denne personen passer på at ingen små og store ting går
i glemmeboka. Spesifikke arbeidsoppgaver er å: skrive referater for Samfunnsstyret og Kjernestyret,
administrere medlemsregistret, Linticket, arrangere internfest for komiteene, arrangere julebord, arrangere en
knirkefri generalforsamling for Studentsamfunnet i Ås, og mange andre små og store oppgaver som faller
naturlig. Det viktigste er å være et våkent og engasjert styremedlem, som har oversikten over det meste som
rører på seg på Samfunnet. Administrasjonssjef er sjef over personalsjefene, it-sjef, rombookingssjef, valgnemnda og snekkerkomiteen.
Dette er engasjerte, selvstendige og flinke personer, som får Samfunnet til å gå rundt, og er et privilegium å få
lov til å lede! Har du sansen for struktur og orden, og ikke er redd for å mase litt, bør du stille til valg som
Administrasjonssjef. Det er et verv som gir deg innblikk i hvor mange prosesser som foregår i en organisasjon,
og gir deg uvurderlig erfaring innen personalstyring, møteskikk, IT-systemer og organisasjonsstruktur med mye
mer! Du får også innsyn i det innerste miljøet av engasjerte personer på Ås, og stifter vennskap og nettverk du
vil kunne nyte godt av hele livet!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten administrasjon@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ØKONOMISJEF, SAMFUNNSSTYRET
Samfunnets økonomisjef har ansvar for all økonomisk aktivitet for Samfunnsstyret, NU og Tuntreet. Dette er et
stort ansvarsområdet, og man har siste ord på alle investeringer som gjøres. Det kan være alt fra artistbooking,
nye jakker til ordenvern og mye mer. Økonomisjefen har dermed stor påvirkningskraft på hvordan
semesterprogram blir seende ut til slutt. Alt av prising av barvarer, billetter og betalingssystemet cashless er
også et ansvarsområde som ligger hos økonomisjefen. Ukentlig er det betaling av regninger, oppfølging av
regninger, budsjett og faktureringer. Det er nå innført budsjett til komiteene, noe som gir hver enkelt komité
større spillerom. Dette innebærer at økonomisjefen får en controller-rolle i samarbeid med
økonomiassistenten. Sist, men ikke minst får man muligheten til å samarbeide med et helt fantastisk styre. Sammen jobber man
utrolig godt og målrettet, dette er utrolig givende og lærdom for livet!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten okonomi@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ARRANGEMENTSSJEF, SAMFUNNSSTYRET
Arrangementssjefen har ansvar for å booke semesterprogrammet utover konserter. Dette innebærer å planlegge og gjennomføre disse arrangementene, som er for alle medlemmene av Samfunnet. Alt dette gjøres i samarbeid med din komite og resten av Samfunnsstyret. Som Arrangementssjef har du stor valgmulighet til å sette ditt preg på hva som skjer på huset. Arrangementsblokka består av quizkomiteen, arrangementskomiteen, Aktivitets KS, KS Aktuelt, Arrangementsassistent og KS Sprellfestivalen. Som Arrangementssjef er du deres kontaktperson og sammen sørger dere for alle arrangementer medlemsmassen etterspør. Som Arrangementssjef er du kontaktperson for lag og foreninger og i tillegg samarbeider du mye med eksterne som NMBU, kommunen, interesseorganisasjoner og andre. Det kan være utarbeidingen av semesterprogram, diverse arrangementer for studenter eller øvrige møter. Og sist, men ikke minst tilegner du deg styreerfaring som er gull verdt å ha med seg videre. Det skapes et
samhold og en felles motivasjon du ikke vil oppleve noe annet sted. Dere møtes hver uke sammen med folk som brenner like mye for Ås-ånden som deg selv. Sammen skaper dere Studentsamfunnet i Ås! Er du kreativ, arbeidsom, strukturert og full av gjennomføringsevne er Arrangementssjef noe for deg.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


MARKEDSFØRINGSSJEF, SAMFUNNSSTYRET
Som markedsføringssjef er man ansvarlig for all markedsføring av Samfunnet i Ås. Å være markedsføringssjef er et spennende verv hvor koordinering mellom ulike komiteer og andre er en stor del av arbeidet. Markedsføringssjefen har det overordnede ansvaret for billettsalg, sosiale medier, nettsiden, sponsing, båndpåsetting, design og layout og plakatopphenging.

Markedsføringssjefen har fire komitésjefer under seg; markedsføringsassistent, komitesjef for film og foto, sponsoransvarlig og sprellemannsjef, som alle bistår svært mye i den daglige markedsføringen.  

Markedsføringsassistenten er sjef for de som skriver, oversetter og legger ut ting på nett, inkludert Design- & Layoutgjengen og sosiale medier ansvarlig. Sprellemannsjefen har ansvar for at Sprellemennene gjør jobben sin, om det er stand, plakater, båndpåsetting, bannere eller sprelling på Campus. Sponsoransvarlig er ansvarlig for sponsorarbeidet til Samfunnet. Dette innebærer sponsing til arrangement, samarbeidsavtaler og annen sponsing. Komitesjef for film og foto har ansvar for alt av bilder og filmene som blir laget for samfunnet sammen med sine 17 komitemedlemmer.  I begynnelsen av hvert semester setter markedsføringssjefen seg ned med sine KSer og planlegger semesteret.

Vervet som markedsføringssjef åpner for mye kreativitet, nytenking og samarbeid med andre. Lurer du på noe om vervet et arbeidet for øvrig, ikke nøl med å ta kontakt på markedsforing@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no!

KONSERTSJEF, SAMFUNNSSTYRET
Som konsertsjef på Studentsamfunnet i Ås er du ansvarlig for den eksterne musikalske underholdningen
studentene skal bli utsatt for. Oppgaver knyttet til dette er booking av artister, og arbeidet som dette medfører,
herunder: oppsett av budsjett og kalkyler, forhandlinger og kontraktinngåelse. Videre er du ansvarlig for å
koordinere arbeidet med gjennomføring av konsertarrangement. Dette gjør du gjennom et tett samarbeid med
komitésjefene du har under deg. Komitéene arbeider veldig selvstendig og tar stort sett egenhendig ansvaret
for all gjennomføring. Din jobb i gjennomføringsfasen er hovedsakelig å sørge for at de har den informasjonen
de trenger tilgjengelig, og å sørge for god kommunikasjonsflyt.
Det å være sitte i samfunnsstyret innebærer så mye mer enn å bare utføre oppgaver tilknyttet sin blokk og sine
komitéer, du er også styremedlem i samfunnsstyret. Om du ønsker å påta deg den ærefulle oppgaven å sitte en
periode i samfunnsstyret bør du ha et brennende engasjement og en stor kjærlighet for samfunnet og alt det
driver med. Styret diskuterer og håndterer veldig mange ulike saker og utfordringer, diskusjonene og
løsningene blir bedre om du har en mening om det aller meste.
Men om du har lyst til å være en del av denne fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er. Og ikke nok med
det, du har nå muligheten til å bli et av overhodene for det hele, da bør du ikke nøle ett sekund! Gi gass, kjør
valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig det ærefulle oppdraget det er å styre
verdens beste studentsamfunn!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten konsert@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no.

VALGNEMDA, 2 REPRESENTANTER
Valgnemnda er en veldig viktig gruppe som har som ansvarsområde å finne kandidater til de andre vervene på
valg ved GF, og hjelpe markedsføring med å informere om de ulike vervene. I tillegg hjelper man til som
tellekorps under GF. Valgnemnda består av 4 personer som jobber i fellesskap som gruppe, med egne
ansvarsområder innad i gruppa. Som valgnemnd mottar man tips og/eller foreslår kandidater til de ulike

vervene, og jobber med potensielle kandidater for å få de til å stille. Valgnemnda er de du kan spørre om tips
og råd hvis du tenker på å stille til valg, og tar ALLTID i mot gode kandidattips!
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt valgnemnda@samfunnnetiaas.no
 

TUNTREET

REDAKTØR, TUNTREET

Har du lyst til å gå i bresjen for å lage ei studentavis som leses av det meste som kan krype og gå ved NMBU,
Studentsamfunnet og ellers overalt på Campus og omegn? Liker du å ta ansvar, er kreativ og nyskapende med
pennen eller fotoapparatet? Er du skikket til, og kan tenke deg å lede en sosial gjeng engasjerte studenter som
sammen har som mål å lage den beste studentavisa i fedrelandet? I så fall synes jeg du bør skride til verket å
stille som redaktør i Tuntreet!
Det første halvåret etter at du er valgt inn som redaktør har du stillingen journalistredaktør. Dette innebærer at
det er du som leder det redaksjonelle arbeidet og samarbeider dermed tett med journalister, fotografer,
korrekturlesere, illustratører og layoutmedarbeidere. Det er journalistredaktøren som bestemmer hvilke saker
som skal skrives- hva Tuntreet skal inneholde er i stor grad i din «makt» og du får således sette ditt eget preg på
avisen. Etter det første halvåret trer man inn som ansvarlig redaktør og får da hovedansvaret for at alt går som
det skal. Det innebærer å bruke den erfaringen man har opparbeidet seg det første halvåret til å hjelpe
journalistredaktøren når det trengs. Som ansvarlig redaktør er det også din oppgave å sørge for at avtaler med
eksterne og interne blir fulgt opp, som i forbindelse med avisas økonomi ol. Det at man først er
journalistredaktør for å så bli Tuntreets ansvarlige redaktør gjør vervet variert og svært lærerikt.
Å få være redaktør i Tuntreet er blant det artigste og mest givende jeg har vært med på. Du får lov til å forme en
studentavis til å være akkurat det du vil, og resultatet av arbeidet en nedlegger er intet mindre et blad som
leses av store deler av studentmassen og ansatte ved NMBU. Man leder an redaksjonen i sin helhet, hvilket er
ei stor oppgave som innebærer å ta mange avgjørelser, men dette har for meg kun medført gode opplevelser
og ikke minst mange verdifulle erfaringer å ta med seg videre. Ta gjerne kontakt på epost eller telefon hvis du
vurderer å stille, eller lurer på noe vedrørende vervet.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten tuntreet@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


NÆRINGSLIVSUTVALGET VED NMBU

LEDER

Som utvalgets leder er man ansvarlig for å kalle inn til og lede møter. Skal sende ut sakslister og forberede saker. Leder fordeler arbeidsoppgaver på NUs resterende medlemmer. Skal ha et strategisk syn på utvalgets drift. 

Leder er NUs representant i Kjernestyret, samt generelt være NUs ansikt utad. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

KARRIEREDAGSANSVARLIG

Som karrieredagsansvarlig har man hovedansvarlig for å arrangere Karrieredagen. En messe som er godt tilrettelagt for studenter og bedrifter, med kveldsarrangement for studenter og bedrifter som inneholder middag og underholdning i Aud.Max. 

Er også ansvarlig for å arrangere et annet arrangement enn Næringslivsdagen på våren.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

ADMINISTRASJONSANSVARLIG

Som administrasjonsansvarlig i NU er man ansvarlig for å føre referater etter møte og har ansvaret for arkivering av NUs dokumenter. I samråd med Samfunnets banksjef skal administrasjonsansvarlig ha oversikt over NUs økonomi, og fastsette budsjett sammen med leder.

Administrasjonsansvarlig har også det overordnete ansvaret for koordinering med linjeforeninger ved NMBU og booking av standplasser på campus.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt admin@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ARRANGEMENTSANSVARLIG

Som arrangementsansvarlig har man hovedansvar for å arrangere Næringslivsdagen på vårsemesteret. Man skal til en hver tid ha oppdatert kontaktlisten med nye bedrifter. Arrangementansvarlig er også ansvarlig for å arrangere et annet arrangement enn Karrieredagen på høsten.

Har også ansvaret for å ha kontakt med rådgiver/studieveileder ved NMBU.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


SPONSORANSVARLIG

Som sponsoransvarlig i NU leder man sponsorteamet ved Studentsamfunnet i Ås. Sponsorteamet består av komitesjef fra Samfunnet, sponsorsjefer fra UKA i Ås og annonseansvarlig i Tuntreet. Man har ansvaret for å koordinere sponsorvirksomheten mellom organene, i tillegg til å ha ansvar for oppfølging, reforhandling og opprettelse av samarbeidsavtaler som gjelder for hele Studentsamfunnet i Ås. Personen i stillingen skal også bistå med sponsorarbeid for NU og de andre organene på Studentsamfunnet når det trengs.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt sponsor@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


MARKEDSFØRINGSANSVARLIG

Som markedsføringsansvarlig har man ansvaret for markedsføring av NU og andre karrierefremmende arrangementer ut mot studentene. Ansvar for design og innhold på NUs hjemmeside og promotering på sosiale medier, i tillegg til ansvar for alt markedsføringsmateriell som er tilgjengelig og utforming av nytt materiell. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt markedsforing@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no