Vervbeskrivelser

Har du lyst til å bli en del av den fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er, og ønsker du å bli en av dem som styrer det hele? Nå har du muligheten. Gi gass, kjør valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig det ærefulle oppdraget det er å styre verdens beste studentsamfunn! Still til verv på Samfunnets Generalforsamling, 20. mars 2017!  

– Fritt etter Ola B. Jonassen, tidligere konsertsjef ved Samfunnet i Ås

Under følger beskrivelser av de verv som er på valg under Samfunnets Generalforsamlinger.

LEDER, SAMFUNSSTYRET

Som leder for har du ansvar for den daglige styringen av Samfunnsstyret. Leder er organisasjonens ansikt utad, og representerer Studentsamfunnets interesser i samarbeidet på campus med SiÅs, NMBU og Studenttingets Arbeidsutvalg. Leder er også styremedlem i Kjernestyret, Studentsamfunnets øverste organ, som har ansvar for finans og strategi for alle Studentsamfunnets organer.

Leder sørger til enhver tid for å ha overblikk og drive styrets arbeid fremover. Hvor mye lederen ønsker å ta tak i, er i stor grad opp til det enkelte Samfunnsstyret og den enkelte leder. Det viktigste lederen gjør er å ta tak der det kreves, evner et stort personalansvar og er en god kommunikator.

Å lede samfunnsstyret krever arbeidsinnsats, men bidrar med lærerike og givende dager. Har du en leder i magen? Ta gjerne kontakt med undertegnede for en prat.

Runa,
Leder av Studentsamfunnet i Ås
leder@samfunnetiaas.no
+4747347475

NESTLEDER, SAMFUNSSTYRET

Nestleder fungerer som en administrativ leder for den daglige driften på Samfunnet. Arbeidsoppgavene går ut på å planlegge driften med resten av Samfunnsstyret og sørge for at det er personell og utstyr tilgjengelig for å utføre dette. Dette gjøres ved at man er ansvarlig for Bodegakonsernet, Ordensvern og Bar har det de trenger for å få utført sine oppgaver. I tillegg til dette er Nestleder kontaktperson opp mot politi, brannvesen og røde kors, og sitter som representant fra Samfunnet i oppussings-/drift og vedlikeholds utvalget og i Toppmøte. Nestleder er også leders stedfortreder.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten nestleder@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

ADMINISTRASJONSSJEF, SAMFUNSSTYRET

Administrasjonssjef er hele Samfunnsstyrets mor/far. Denne personen passer på at ingen små og store ting går i glemmeboka. Spesifikke arbeidsoppgaver er å: skrive referater for Samfunnsstyret og Kjernestyret, administrere medlemsregistret, Linticket, arrangere internfest for komiteene, arrangere julebord, arrangere en knirkefri generalforsamling for Studentsamfunnet i Ås, og mange andre små og store oppgaver som faller naturlig. Det viktigste er å være et våkent og engasjert styremedlem, som har oversikten over det meste som rører på seg på Samfunnet.

Administrasjonssjef er sjef over personalsjefene, it-sjef, rombookingssjef, valgnemnda og snekkerkomiteen. Dette er engasjerte, selvstendige og flinke personer, som får Samfunnet til å gå rundt, og er et privilegium å få lov til å lede!

Har du sansen for struktur og orden, og ikke er redd for å mase litt, bør du stille til valg som Administrasjonssjef. Det er et verv som gir deg innblikk i hvor mange prosesser som foregår i en organisasjon, og gir deg uvurderlig erfaring innen personalstyring, møteskikk, IT-systemer og organisasjonsstruktur med mye mer! Du får også innsyn i det innerste miljøet av engasjerte personer på Ås, og stifter vennskap og nettverk du vil kunne nyte godt av hele livet!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten administrasjon@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

ØKONOMISJEF, SAMFUNSSTYRET

Samfunnets økonomisjef har ansvar for all økonomisk aktivitet for Samfunnsstyret, NU og Tuntreet. Dette er et stort ansvarsområdet, og man har siste ord på alle investeringer som gjøres. Det kan være alt fra artistbooking, nye jakker til ordenvern og mye mer. Økonomisjefen har dermed stor påvirkningskraft på hvordan semesterprogram blir seende ut til slutt. Alt av prising av barvarer, billetter og betalingssystemet cashless er også et ansvarsområde som ligger hos økonomisjefen. Ukentlig er det betaling av regninger, oppfølging av regninger, budsjett og faktureringer. Det er nå innført budsjett til komiteene, noe som gir hver enkelt komité større spillerom. Dette innebærer at økonomisjefen får en controller-rolle i samarbeid med økonomiassistenten.

Sist, men ikke minst får man muligheten til å samarbeide med et helt fantastisk styre. Sammen jobber man utrolig godt og målrettet, dette er utrolig givende og lærdom for livet!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten okonomi@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

ARRANGEMENTSJEF, SAMFUNSSTYRET

Arrangementssjefen har ansvar for å booke semesterprogrammet utover konserter. Dette innebærer å planlegge og gjennomføre disse arrangementene, som er for alle medlemmene av Samfunnet. Alt dette gjøres i samarbeid med din komite og resten av Samfunnsstyret. Som Arrangementssjef har du stor valgmulighet til å sette ditt preg på hva som skjer på huset. Arrangementkomiteen består quizkomiteen, arrangementkomiteen, Aktivitet KS og Arrangementassistenten. Som Arrangementssjef er du deres kontaktperson og sammen sørger dere for alle arrangementer medlemsmassen etterspør.

Som Arrangementssjef er du kontaktperson for lag og foreninger og i tillegg samarbeider du mye med eksterne som NMBU, kommunen, interesseorganisasjoner og andre. Det kan være utarbeidingen av semesterprogram, diverse arrangementer for studenter eller øvrige møter.

Og sist, men ikke minst tilegner du deg styreerfaring som er gull verdt å ha med seg videre. Det skapes et samhold og en felles motivasjon du ikke vil oppleve noe annet sted. Dere møtes hver uke sammen med folk som brenner like mye for Ås-ånden som deg selv. Sammen skaper dere Studentsamfunnet i Ås! Er du kreativ, arbeidsom, strukturert og full av gjennomføringsevne er Arrangementssjef noe for deg.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

MARKEDSFØRINGSSJEF, SAMFUNSSTYRET

Som markedsføringssjef er man ansvarlig for all markedsføring av Samfunnet i Ås. Å være markedsføringssjef er et spennende verv hvor koordinering mellom ulike komiteer og andre er en stor del av arbeidet. Markedsføringssjefen har det overordnede ansvaret for billettsalg, sosiale medier, nettsiden, sponsing, båndpåsetting, design og layout og plakatopphenging.

Markedsføringssjefen har tre komitésjefer under seg; markedsføringsassistent, sponsoransvarlig og sprellemannsjef, som alle bistår svært mye i den daglige markedsføringen.  

Markedsføringsassistenten er sjef for de som skriver, oversetter og legger ut ting på nett, inkludert Design- & Layoutgjengen. Sprellemannsjefen har ansvar for at Sprellemennene gjør jobben sin, om det er stand, plakater, båndpåsetting, bannere eller sprelling på Campus. Sponsoransvarlig er ansvarlig for sponsorarbeidet til Samfunnet. Dette innebærer sponsing til arrangement, samarbeidsavtaler og annen sponsing.  I begynnelsen av hvert semester setter markedsføringssjefen seg ned med sine KSer og planlegger semesteret.

Vervet som markedsføringssjef åpner for mye kreativitet, nytenking og samarbeid med andre. Lurer du på noe om vervet et arbeidet for øvrig, ikke nøl med å ta kontakt på markedsforing@samfunnetiaas.no!

KONSERTSJEF, SAMFUNSSTYRET

Som konsertsjef på Studentsamfunnet i Ås er du ansvarlig for den eksterne musikalske underholdningen studentene skal bli utsatt for. Oppgaver knyttet til dette er booking av artister, og arbeidet som dette medfører, herunder: oppsett av budsjett og kalkyler, forhandlinger og kontraktinngåelse. Videre er du ansvarlig for å koordinere arbeidet med gjennomføring av konsertarrangement. Dette gjør du gjennom et tett samarbeid med komitésjefene du har under deg. Komitéene arbeider veldig selvstendig og tar stort sett egenhendig ansvaret for all gjennomføring. Din jobb i gjennomføringsfasen er hovedsakelig å sørge for at de har den informasjonen de trenger tilgjengelig, og å sørge for god kommunikasjonsflyt.

Det å være sitte i samfunnsstyret innebærer så mye mer enn å bare utføre oppgaver tilknyttet sin blokk og sine komitéer, du er også styremedlem i samfunnsstyret. Om du ønsker å påta deg den ærefulle oppgaven å sitte en periode i samfunnsstyret bør du ha et brennende engasjement og en stor kjærlighet for samfunnet og alt det driver med. Styret diskuterer og håndterer veldig mange ulike saker og utfordringer, diskusjonene og løsningene blir bedre om du har en mening om det aller meste.

Men om du har lyst til å være en del av denne fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er. Og ikke nok med det, du har nå muligheten til å bli et av overhodene for det hele, da bør du ikke nøle ett sekund! Gi gass, kjør valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig det ærefulle oppdraget det er å styre verdens beste studentsamfunn!
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten konsert@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

UKESJEF, UKESTYRET

UKEsjefen fungerer som daglig leder for UKA i Ås og styreleder for UKEstyret. Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å planlegge og lede ukentlige styremøter, følge opp og bistå blokksjefene og komitésjefene i deres arbeidsoppgaver, representere UKA i Kjernestyret, Toppmøtet og ikke minst utad.

Som UKEsjef har man en veldig variert hverdag og man får innsikt i alle sider av organisasjon. Det er helt avgjørende at man som UKEsjef har et brennende engasjement for UKA og er villig til å prioritere. I gjengjeld får man veldig nyttig ledererfaring med en organisasjon med over 1200 frivillige og en omsetning på godt over 10 millioner kroner, for ikke å snakke om alle personene man får møte og jobbe med. Som UKEsjef er man så heldig at man får være frontfigur og man må være forberedt på å ha mange baller i luften og å delegere.

Markus Kværner
UKEsjef, UKA i Ås 2016
ukesjef@ukaiaas.no
tlf.: 478 08 155

 

ADMINISTRASJONSSJEF, UKESTYRET

Administrasjonssjefen har ansvaret for mye av det strukturelle i UKEorganisasjonen som blant annet vakthold, miljø, personal og rekruttering. Festavviklingen er det store fokuset, samt det rammeverket som skal til for å kunne avholde en bra  og sikker konsert eller fest. Samarbeidet med politiet, røde kors og brannvesen inngår også under administrasjonssjefen. Blokken er en av de største og innebefatter mange varierte ansvarsområder, noe som gjør deg som sjef til en nøkkelperson for mange. Det vil med andre ord være stor variasjon over hva du vil forholde deg til og være med på å bestemme.

Som administrasjonssjef er det viktig å være organisert, løsningsorientert og ha evnene til å beholde roen i stressende situasjoner. Du vil være et kommunikasjonsledd i organisasjonen med alt det innebærer. I UKEstyret fungerer administrasjonssjefen som sekretær. Administrasjonssjefen for UKA i Ås får verdifulle erfaringer innenfor ledelse, personalansvar og styrearbeid, i tillegg muligheten til å bidra i skapelsen av Norges lengste og beste kulturfestival!

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål!

Birgith Øverby Terum
Administrasjonssjef, UKA i Ås 2016
administrasjon@ukaiaas.no
tlf.: 47 67 27 50

ARRANGEMENTSJEF, UKESTYRET

Som arrangementsjef har du ansvar for utformingen av programmet til UKA. Ved hjelp av en bookinggjeng, en aktivitetsgjeng og en teknisk gjeng skal dere planlegge og gjennomføre aktiviteter og konserter. Arrangementsjefen jobber tett med sine KSer og UKEstyret for å skape et allsidig program som alle, både studenter og lokale, kan delta på. Dette er en jobb for en fritenkende sjel som liker å drømme stort! Selv om ansvaret er stort har du en stor gjeng å sparre med, og sammen kan dere nyte resultatet når UKA endelig kommer.

Som arrangementsjef bør du være en utadvendt og engasjert person med god arbeidskapasitet. Stillingen stiller krav til planlegging, koordinering og tålmodighet i tillegg til å at du er en løsningsorientert person som tørr å drømme stort.

Ønsker du en utfordring du kan forme som du selv vil, er arrangementsjef for UKA 2018 en stilling for deg! Kunne du tenke deg å søke stillingen er det bare å kontakte meg. Mitt tips er, gjør det!

Astri Sommer Øyre
Arrangementsjef, UKA i Ås 2016
+47 45 85 29 06
arrangement@ukaiaas.nom

MARKEDSFØRINGSSJEF, UKESTYRET

Som markedsføringssjef har man hovedansvar for all markedsføring av UKA i Ås. Du sitter som øverste leder av markedsføringsblokka og jobber sammen med dine komitésjefer for å planlegge markedsføringen av festivalen. Markedsføringssjefen skal sørge for at alle ledd får den markedsføringen de ønsker. Det er viktig at alt koordineres og at markedsføringen følger en rød tråd. Som markedsføringssjef for UKA i Ås har du god mulighet til å sette ditt preg på festivalen. Du har hovedansvar for UKAs design og da hvilket ”ansikt” festivalen får. Markedsføringsblokka jobber hele tiden med nye måter å markedsføre UKA i Ås på. Her har man stor kreativ frihet og det er nesten bare fantasien som setter grenser.

Det er viktig som markedsføringssjef å være kreativ, men samtidig holde fokus og sørge for at alt koordineres riktig. I tillegg tilegner du deg nye styreerfaringer som er fint å ta med seg videre. Du får også jobbe med mange dyktige personer som alle innehar ulik kompetanse og erfaringer. Sammen vil dere skape UKA i Ås, Norges lengste og beste kulturfestival, og du vil ha muligheten til å markedsføre det hele!

Jenni Vereide
Markedsføringssjef, UKA i Ås 2016
markedsforing@ukaiaas.no
902 13 032

REVYSJEF, UKESTYRET

Revysjefen er øverste leder for revyblokka og for produksjonen av UKA i Ås´ hjertebarn; UKErevyen. Arbeidet består i å administrere, koordinere og lede de kreative og tekniske komiteene frem til UKErevyen står ferdig i oktober. Revysjefen er også ansvarlig for å ansette og lede de to eneste innleide stillingene til UKA i Ås; revyinstruktør og komponist. I tillegg kommer hyppig møteledelse, god og detaljert planlegging og koordinering i et veldig morsomt og svært kreativt miljø. I tillegg til komiteene for UKEskuespillere, UKEdansere og UKErevybandet, består revyblokka av komiteene forfatterkollegiet, rekvisitt, kostmask, revylys, revylyd og komiteen som planlegger og gjennomfører NM i Studentrevy.

Revyblokkas virke er lite preget av drift, men heller en lang, herlig prosjektperiode for å produsere både miniUKErevyen og UKErevyen. Det er en ekstremt givende og lærerik stilling som kler en leder med sans for humor, tett samarbeid, og mange og lange sene øvingskvelder. Stillingen krever ingen spesielle forhåndskunnskaper, men en teft for revy, musikk og planlegging kan ikke skade!

Sølvi Maria S. Blindheim
Revysjef, UKA i Ås 2016
revy@ukaiaas.no
Tlf 403 28 074

SALGSSJEF, UKESTYRET

Salgsblokka har i 2016 bestått av komiteene: billett/effekt, sponsor, husdesign, hus og snekker. Dette er en allsidig stilling som krever både praktiske og teoretiske egenskaper. Sponsor er den desidert største og krevende komiteen, der kontakten med næringslivet krever mye. Du sitter i drifts- og vedlikeholdsutvalget og har hovedansvaret for oppussingsprosjektet til UKA. Den praktiske biten besto i 2016 av et oppussingsprosjekt, samt rigging og drift av telt.

Som styremedlem er du med på store avgjørelser. Dere skal sammen planlegge og arrangere UKA i Ås 2018. Alle har derfor muligheten til å selge sine ideer og forslag i styret. Dette er en givende og lærerik stilling.  Det du investerer får du tilbake med god avkastning via kunnskap, erfaringer og venner for livet. Salgssjefens hovedansvar er å selge UKA i Ås. 

Ole Anders Fjeldberg
Salgssjef, UKA i Ås 2016
salg@ukaiaas.no
tlf.:  90 74 08 10

SERVERINGSSJEF, UKESTYRET

Som Serveringssjef i UKEstyret sitter du med hovedansvar for all distribusjon av mat og drikke, all barvirksomhet, gjestearrangementer, større selskaper og frivilliges velferd. Du er leder for Serveringsblokken, og står ansvarlig for å ansette, lære opp og følge opp dine KSer. Samtidig som du skal utvikle og kjempe Serveringsblokken sine saker, skal du være et styremedlem som bidrar i å nå UKA sine felles mål.

Som Serveringssjef burde du være en utadvendt og engasjert person, som har god arbeidskapasitet og evne til å samarbeide. Stillingen stiller krav til nøkkelegenskaper som planlegging, koordinering, tålmodighet og stå på vilje, samt at du er en løsningsorientert person som tørr å ta ansvar i stressende situasjoner. Som Serveringssjef er du en leder, og stillingen stiller derfor krav til medmenneskelighet og egenskaper innenfor lederarbeid.

Kunne du tenke deg å søke? Gjør det! Har du noen spørsmål? Ta kontakt med meg:)

Beate Beheim
Serveringssjef, UKA i Ås 2016
servering@ukaiaas.no
Tlf. 48099196

 

ØKONOMISJEF, UKESTYRET

Økonomisjefen i UKEstyret har det overordnede ansvaret for hele økonomien til UKA. Sammen med UKEstyret har du ansvaret for budsjettering i forkant, og ansvar for regnskapet i etterkant. I tillegg, har du ansvaret for betalingsstrømmen under selve festivalen. Vervet krever ingen forkunnskaper, og gir deg en førsteklasses innsikt i hvordan huset er organisert økonomisk. Et godt fortrinn kan være en interesse for tall, og kjennskap til Excel. Som Økonomisjef blir du inkludert i alle deler av organisasjonen. UKA i Ås er drivkraften bak Studentsamfunnet, og gjennom vervet møter du mange mennesker og flere artige utfordringer. Hvis du er en strukturert og oversiktlig person som ønsker å bidra til UKA’s beste, ikke nøl med å stille på GF!

Thomas Haga Hamarsland
Økonomisjef, UKA i Ås 2016
okonomi@ukaiaas.no
tlf.: 41 55 92 78

 

REDAKTØR TUNTREET

Har du lyst til å gå i bresjen for å lage ei studentavis som leses av det meste som kan krype og gå ved NMBU, Studentsamfunnet og ellers overalt på Campus og omegn? Liker du å ta ansvar, er kreativ og nyskapende med pennen eller fotoapparatet? Er du skikket til, og kan tenke deg å lede en sosial gjeng engasjerte studenter som sammen har som mål å lage den beste studentavisa i fedrelandet? I så fall synes jeg du bør skride til verket å stille som redaktør i Tuntreet!

Det første halvåret etter at du er valgt inn som redaktør har du stillingen journalistredaktør. Dette innebærer at det er du som leder det redaksjonelle arbeidet og samarbeider dermed tett med journalister, fotografer, korrekturlesere, illustratører og layoutmedarbeidere. Det er journalistredaktøren som bestemmer hvilke saker som skal skrives- hva Tuntreet skal inneholde er i stor grad i din «makt» og du får således sette ditt eget preg på avisen. Etter det første halvåret trer man inn som ansvarlig redaktør og får da hovedansvaret for at alt går som det skal. Det innebærer å bruke den erfaringen man har opparbeidet seg det første halvåret til å hjelpe journalistredaktøren når det trengs. Som ansvarlig redaktør er det også din oppgave å sørge for at avtaler med eksterne og interne blir fulgt opp, som i forbindelse med avisas økonomi ol. Det at man først er journalistredaktør for å så bli Tuntreets ansvarlige redaktør gjør vervet variert og svært lærerikt.

Å få være redaktør i Tuntreet er blant det artigste og mest givende jeg har vært med på. Du får lov til å forme en studentavis til å være akkurat det du vil, og resultatet av arbeidet en nedlegger er intet mindre et blad som leses av store deler av studentmassen og ansatte ved NMBU. Man leder an redaksjonen i sin helhet, hvilket er ei stor oppgave som innebærer å ta mange avgjørelser, men dette har for meg kun medført gode opplevelser og ikke minst mange verdifulle erfaringer å ta med seg videre. Ta gjerne kontakt på epost eller telefon hvis du vurderer å stille, eller lurer på noe vedrørende vervet.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten tuntreet@samfunnetiaas.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

LEDER, NÆRINGSLIVSUTVALGET

Som leder av NU skal du lede all NUs virksomhet og holde tett kontakt med andre organer på og utenfor campus. Leder av NU står ansvarlig som møteleder, og skal sørge for å innkalle til møter, samt at retningslinjene for samarbeid blir fulgt. Leder i NU skal også lede Sponsorlauget, en komite med representanter fra Samfunnsstyret, UKA, NU og Tuntreet.

NU er i en omorganiseringsprosess og har staket ut veien videre. Det blir opp til den nye lederen og implementere alle endringene og sørge for at NU utvikler tydelige mål og strategier og at disse blir fulgt.

NU skal profesjonalisere kontakten mellom studenter og bedrifter, og arbeider for Samfunnets medlemmer og NMBUs studenter. Dette innebærer koordinering av linjeforeningene med tanke på bedriftskontakt.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

KARRIEREDAGSANSVARLIG, NÆRINGSLIVSUTVALGET

Som Karrieredagsansvarlig har man hovedansvaret for å arrangere, først og fremst Karrieredagen, men også Næringslivsdagen. Karrieredagen avholdes i høstsemesteret, mens Næringslivsdagen avholdes i begynnelsen av vårsemesteret. På begge arrangementene inviteres ulike bedrifter til å komme for å stå på stand og møte studentene ved Ås. Alle studentene som går ved universitetet bør/skal ha en bedrift som er relevante for dem. Det er Karrieredagsansvarlig sin oppgave å sørge for at det er et variert mangfold av bedrifter, så godt det lar seg gjøre. Når man arrangerer et slikt arrangement er det mange ting som skal huskes på, og da er det også godt å ha resten av NU-styret med seg som kan hjelpe en underveis.

Karrieredagsansvarlig har hovedkontakten med bedriftene og skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål de eventuelt skulle lure på fra begynnelse til slutt. Man må også ha kontakt med andre organer rundt om på universitetet. Dette gjør at man får et godt nettverk utad i næringslivet.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

ARRANGEMENTSANSVARLIG, NÆRINGSLIVSUTVALGET

Som Arrangementsansvarlig har man hovedansvaret for å arrangere, først og fremst Næringslivsdagen, men også Karrieredagen. Karrieredagen avholdes i høstsemesteret, mens Næringslivsdagen avholdes i begynnelsen av vårsemesteret. På begge arrangementene inviteres ulike bedrifter til å komme for å stå på stand og møte studentene ved Ås. Alle studentene som går ved universitetet bør/skal ha en bedrift som er relevante for dem. Det er Arrangementsansvarlig sin oppgave å sørge for at det er et variert mangfold av bedrifter, så godt det lar seg gjøre. Når man arrangerer et slikt arrangement er det mange ting som skal huskes på, og da er det også godt å ha resten av NU-styret med seg som kan hjelpe en underveis.

Arrangementsansvarlig har hovedkontakten med bedriftene og skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål de eventuelt skulle lure på fra begynnelse til slutt. Man må også ha kontakt med andre organer rundt om på universitetet. Dette gjør at man får et godt nettverk utad i næringslivet.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 

SPONSORSJEF, NÆRINGSLIVSUTVALGET

Er du den som har et øye for forhandlinger og ikke gir deg med en gang? Er du den personen som tar nei for et potensielt ja? Da er sponsoransvarlig noe for deg.

I dette vervet vil du få opplæring i bedriftskontakt og ha ansvaret for å koordinere all sponsoraktivitet for Samfunnet i Ås. Det innebærer å skaffe inntekter til UKA, Samfunnet, Tuntreet og Næringslivsutvalget i form av sponsorer. Dette er et spennende verv med mye potensiale. Vi ønsker derfor en ivrig og løsningsorientert student og deg som har hode for organisering. 

Vervet strekker seg over en periode på ett år pluss en overlappingsperiode på 3 måneder. I løpet av perioden blir du satt opp på gratis-gratis listen på Samfunnet og etter endt periode vil du motta skriftlig referanse fra styret i Næringslivsutvalget.

Ta gjerne kontakt med leder i NU (kontakt@nunmbu.no) hvis det er noe du lurer på.

 

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG, NÆRINGSLIVSUTVALGET

I vervet som Markedsføringsansvarlig vil du hovedsakelig ha ansvar for å promotere NU og våre arrangementer ut mot studentene. I tillegg vil du ha ansvar for å oppdatere nettsiden sammen med økonomiansvarlig. Du vil spille en sentral rolle i gjennomføringen av Karrieredagen, Næringslivsdagen og andre arrangementer i regi av Næringslivsutvalget og komme i tett kontakt med mange ulike bedrifter.

Dette er et spennende verv hvor vi ser etter en kreativ person som er organisert og samarbeidsvillig. Har interesse for sosiale medier, samt kunnskap innen Adobeprogrammer som Indesign og Illustrator er en fordel, men kursing kan bli gitt ved behov.

Vervet strekker seg over en periode på ett år pluss en overlappingsperiode på 3 måneder. I løpet av perioden blir du satt opp på gratis-listen på Samfunnet og etter endt periode vil du motta skriftlig referanse fra styret i Næringslivsutvalget.

Hvis du er interessert eller ønsker å vite mer, send en mail til kontakt@nunmbu.no

 

IT- OG ØKONOMIANSVARLIG, NÆRINGSLIVSUTVALGET

Som ansvarlig for IT og Økonomi har du ansvaret for budsjettering og fakturering som NU gjør. Du er også den som har hovedansvaret for hjemmesiden, men ikke frykt, opplæring blir gitt i alt dette. Du er en viktig rolle særlig i etterkant av arrangementer holdt av NU, og en viktig støttespiller i arbeidet frem mot ulike aktiviteter.

Dette er et spennende verv hvor vi ser etter en nøyaktig person, som jobber godt i team, og har kreative ideer om hvordan en kan løse ulike problemer. Tidligere erfaring er ikke nødvendig, da opplæring vil bli gitt.

Vervet strekker seg over en periode på ett år, i tillegg til en overlappingsperiode på tre måneder. I løpet av perioden blir du satt på gratis-listen på Samfunnet, og etter endt periode vil du motta skriftlig referanse fra styret i Næringslivsutvalget.

Hvis du er interessert eller ønsker å vite mer, send en mail til kontakt@nunmbu.no

 

 


Back to Top ↑

  • Siste    NLU NU         Tuntreet Tuntreet Tuntreet Tuntreet    FansBack to Top ↑