banner.jpg

hestehoven_s276.jpg

Hans Hovenhet Hestehoven har siden 1924 vært Studentsamfunnet i Ås sin høye beskytter.

Det var i 1929 at ordenen fikk sitt navn. På Ås-stedet valgte studentene bare en ytterst liten del av hestens ytterlære, og lot navnet samtidig få en klang av ugrasbiologi. Passende var det den gang, passende er det fremdeles. "Les mer her".

Hjemmesiden er et prosjekt ledet av Stormester Einride Berg. 
Har du tilknytning til Ordenen og ønsker å oppdatere din informasjon, 
ta gjerne kontakt med ham.