Studentsamfunnet i Ås drives av og for studenter og er rammen rundt mye av det sosiale som skjer på Ås. På denne siden ønsker vi å informere nye studenter om hva samfunnet er, hva som skjer på huset og annen praktisk informasjon det kan være lurt å sette seg inn i ved skolestart. Skulle du fortsatt ha spørsmål etter å ha lest dette, ikke nøl med spørre oss på e-post, send oss en melding på Facebook eller kom innom kontoret vårt i åpningstiden!

Studentsamfunnet i Ås drives av og for studenter og er rammen rundt mye av det sosiale som skjer på Ås. På denne siden ønsker vi å informere nye studenter om hva samfunnet er, hva som skjer på huset og annen praktisk informasjon det kan være lurt å sette seg inn i ved skolestart. Skulle du fortsatt ha spørsmål etter å ha lest dette, ikke nøl med spørre oss på e-post, send oss en melding på Facebook eller kom innom kontoret vårt i åpningstiden!

Betaling

Cashless er samfunnets betalingsløsning og må benyttes ved kjøp av mat og drikke på Samfunnets arrangement. Cashless sørger for raskere behandling og dermed kortere køer for publikum. Kortet er inkludert i Cashless-tjenesten som du kjøper når du ankommer samfunnet eller i forkant på www.cashless.no. Du kan fylle penger på kortet online eller på Samfunnet med ønsket beløp. For mer informasjon om påfylling, refusjon og annet, ta en titt på våre cashless-sider.

Historie

Studentsamfunnet i Ås har røtter tilbake til 1864 og er dermed et av landets eldste. Huset og organisasjonen har en svært innholdsrik historie som er veldokumentert. Dette har resultert i to historiebøker om studentmiljøet på Ås, den første ved 100-årsjubileet i 1964 og den andre ved 150-årsjubileet i 2014. Boka i anledningen 100-årsjubileet kan leses i sin helhet på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

Lag og foreninger

Det finnes over 80 ulike lag og foreninger ved Ås, dette gjør Ås til et av landets mest aktive og spennende studentmiljøer. Foreningene danner grunnlaget for mye av det sosiale ved NMBU og fyller samfunnet og campus med ulike revyer, fester og andre lag. Her finner du noe for enhver smak innenfor blant annet musikk, religion, livssyn, politikk, idrett og andre sosiale foreninger. For en fullstendig oversikt over alle foreningene med kontaktinformasjon, ta en titt her: foreningsoversikt.

Samfunnsbygningen

Samfunnsbygningen ligger sentralt plassert på Campus med adresse Olav Moens Plass 1. Huset er innholdsrikt med tre barlokaler og tre konsertarenaer i tillegg til Siås’ kaffebar, CafèKlubben. Videre er det flere møtelokaler og flerbruksrom som daglig fylles med korsang, foreningsliv og andre aktiviteter. Bygget er bygget i en særegen, funksjonalistisk stil, noe som har gitt det vernestatus hos riksantikvaren. Dersom du ønsker å booke rom på samfunnet kan du sende en mail til rombooking@samfunnetiaas.no.

Samfunnstjeneste

Som medlem av samfunnet forplikter du deg til å bidra med en til to samfunnstjenester per semester. Dette innebærer at du jobber på et av Samfunnets arrangementer i god dugnadsånd og du blir dermed en aktiv del av driften på huset. Samfunnets arrangementer hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten medlemmenes hjelp. Denne kvelden jobber du for andre som er ute, mens de andre vil jobbe neste gang du skal på fest.

Dersom du ikke møter til innkalt samfunnstjeneste sperres medlemskapet, det vil si at du må betale full pris i døra på samtlige arrangementer i inneværende og neste semester. For mer praktisk informasjon om samfunnstjenesteordningen; medlemssider.

UKA i Ås

UKA i Ås er Norges lengste kulturfestival og arrangeres for hele Follos befolkning. I oktober 2016 arrangerer over 1200 Ås-studenter konserter, revy og moro for små og store. UKA i Ås skapes på dugnad av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

UKA i Ås er en gammel tradisjon med røtter tilbake til 1890-tallet da det for første gang ble arrangert studentrevy ved Den Høiere Landbrugsskole i Aas. UKA 2018 vi være den 49. i rekken over UKER som er arrangert siden 1924 da UKA for første gang ble arrangert. Det vil si UKA i Ås feirer 93 år nå under UKA 2018.

UKA kan by på aktiviteter som UKErevyen, konserter, øl-festival, temabarer arrangert av studentforeningene ved NMBU, debatter og foredrag, internasjonal dag, konkurranser og aktivitetsdager som barnedag, idrettsdag, m.fl. Under UKA er det aktiviteter hver dag!

Besøk UKA sin nettside for mer informasjon!

Billetter

Linticket er Studentsamfunnets billettportal. Alle arrangement som krever billetter vil bli lagt ut for salg på samfunnets billettside. Du må også logge deg inn på Linticket for å melde deg opp til samfunnstjenester. Det er derfor viktig å huske brukernavnet og passordet sitt ved innmelding! Medlemmer av samfunnet får enten gratis inngang eller rabatterte billettpriser på alle arrangement.

Komitéarbeid

Studentsamfunnet drives av studenter ved NMBU, og det hele er organisert i ulike komiteer. Enten det er lyskomiteen, barkomiteen, webkomiteen eller snekkerkomiteen, vil du finne noe som passer for deg. Å være medlem i komitè, gir en rekke fordeler. Du får tilgang til gratislista som gir gratis inngang på nesten alle arrangementer, adgang på internfesten, du blir del av et aktivt sosialt miljø og har det masse moro! De eneste betingelsene for å engasjere seg i komitè er at du studerer ved NMBU og er medlem av Samfunnet. Dersom du ønsker å engasjere deg, kan du sende en mail eller på annen måte kontakte en komitesjef.

For en fullstendig liste over alle komiteene, deres arbeidsoppgaver og kontaktinformasjon, ta en titt på vår komitèside.

Medlemskap

Det lønner seg å bli medlem av Studentsamfunnet! I løpet av få arrangementer vil du spare inn igjen medlemsavgiften, og du får muligheten til å engasjere deg på Samfunnet. Som medlem av Studentsamfunnet har du flere fordeler:

- Gratis inngang eller medlemspris på alle arrangementer. Medlemskapet gjelder også ved Studentersamfundet i Trondheim og ved NMBU Veterinærhøgskolen.

- Stemmerett på Generalforsamlinger som avholdes en gang per semester. Her velges kandidater til styreverv og viktige valg for Samfunnet avgjøres.

- Mulighet til å engasjere deg i ulike komiteer på samfunnet, om du ønsker å jobbe i bar, ordensvern, lyd og lys etc. Samfunnet drives av disse engasjerte menneskene, og det er en genial mulighet til å stifte nye bekjentskaper.

- Ikke minst, du får delta som medlem i et av landets beste studentmiljøer!

Medlemskapet følger skoleåret og varer i 1, 3 eller 5 år fra august til mai. Du forplikter deg til å bidra med en til to samfunnstjenester per semester. Dette innebærer at du jobber på et av Samfunnets arrangementer i god dugnadsånd og blir dermed en aktiv del av driften på huset. Les mer om samfunnstjenesten nedenfor. Medlemskapet koster 300,- kroner for et helt år. Du kan også velge å betale 600,- for 3 år, eller betale 900,- kroner for 5 år. For innmelding og mer informasjon om medlemskap: medlemssider.

Stentor

Alle Studentsamfunn med respekt for seg selv har en større produksjon av egenkomponerte sanger. For å samle disse sangene, utgis gjerne en egen sangbok, og Ås-studentenes sangbok har det velklingende navnet “Stentor”. Stentoren kan kjøpes i bodegaen og på samfunnskontoret. 

Studentsamfunnets generalforsamling

Hvert semester arrangerer Studentsamfunnet i Ås generalforsamling for sine medlemmer, bedre kjent som GF. Under GF har alle medlemmene av studentsamfunnets mulighet til å stille til valg, bli informert om driften av Samfunnet samt kontrollere og påvirke driften. I tillegg blir studentsamfunnets vedtekter endret på GF. Generalforsamlingen er åpen for alle, men kun medlemmene av Samfunnet har stemmerett ved valg. Alle oppfordres til å møte på generalforsamlinga og stille til valg dersom man ønsker å bidra! For mer informasjon om GF, ta en titt på våre sider om GF.