Vedtak fra GF vår 2015

Samfunnsstyret vedtar “ordning for revyer ved Studentsamfunnet i Ås”. Med ”ordning for revyer ved Studentsamfunnet i Ås” forstås følgende:

  • Det avholdes maks seks revyer o.l på festkvelder pr semester.

  • En forening kun kan legge beslag på en festkveld pr år.

  • Jubileumsrevyer og lignende teller som den festkvelden man har fått tildelt, men at man kan søke samfunnsstyret om unntak fra denne regelen

  • Det stilles krav til levedyktighet før en forening får legge beslag på en festkveld. Disse kravene fastsettes av Samfunnsstyret.

  • Før hvert år skal foreninger som ønsker revy sende en skriftlig søknad, ut fra mal gitt av

  • Samfunnsstyret, som skal leveres innen 15.mars.

  • Samfunnsstyret setter opp revyåret ut fra innkomne søknader, og foreninger blir informert om revyfordelingen på romfordelingsmøte.

Med år menes i denne sammenheng skoleår; august til juni.